Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Byggherreforskriften-2021

Byggherreforskriften

Ny byggherreforskrift trådte i kraft 1. januar 2021. Dette kurset tar for seg både praktiske og teoretiske sider ved forskriften.
Det vil egne seg godt for de som trenger en rask innføring i forskriften, men også for de som trenger en oppdatering på de nye bestemmelsene.

 • 09.10.2024
 • 09.00 - 15.30
 • Oslo sentrum
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 09.10.2024
 • 09.00 - 15.30
 • Oslo sentrum
 • Kurspris fra kr 4 800,-

Når den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1. januar 2021 medførte dette en rekke endringer for både byggherrer, entreprenører og prosjekterende.

Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften.

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift effektiv og trygg i planleggingen av bygge- eller anleggsarbeider.

Temaer som gjennomgås på kurset:

 • Byggherreforskriftens plassering i HMS-regelverket for bygge- og anleggsarbeider
 • Oversikt over HMS-organisasjonen med rollefordeling i bygge- og anleggsprosjekter
 • Oversikt over byggherreforskriften
 • Når og hvor kommer byggherreforskriften til anvendelse?
 • Byggherrens plikter
 • Delegering av byggherrens plikter (byggherrens representant)
 • SHA-plan (formål, kravene til innhold og funksjon)
 • Koordinatorrollen (om koordinators oppgaver, rolleforståelse, krav til kompetanse og habilitet, byggherrens oppfølging, dokumentasjonskrav)
 • Forholdet til entreprisemodellene
 • Krav til de prosjekterende
 • Krav til de utførende
 • Reaksjoner ved brudd på byggherreforskriften (straff, Arbeidstilsynet, privatrettslige sanksjoner)
 • Repetisjon, spørsmål og diskusjon

Underveis og mot slutten av kurset åpnes det for spørsmål, diskusjon – og gjerne workshop så langt tiden tillater, mellom deltakere og foreleser. Det blir også avbrekk med oppgaveløsning.

Påmelding

Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

Målgruppe

Fra byggherresiden retter kurset seg særlig mot personer som har funskjoner som SHA-koordinator, byggherrens representant, byggherreombud og andre som har representerer byggherre. Kurset er også relevant for alle som bistår byggherreselskaper med prosjektledelse og byggforvaltning, herunder utleie.

 • Byggherrer
 • Prosjekterende
 • Utførende
 • Alle som i sitt arbeid er i befatning med byggherreforskriften, enten det er i offentlig eller privat sektor.

Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift mer effektiv og tryggere i planlegging og utførelse av bygge- og anleggsarbeid.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Fredrik Frøshaug

Partner/advokat, Kvale AS

Fredrik leder Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Han har et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer og rettsområder, men er spesialisert på entrepriserett og fast eiendom.

Han bistår både byggherrer, entreprenører og rådgivere, og har erfaring med både byggeprosjekter og anleggsarbeider. Frøshaug har også erfaring med bistand tilknyttet andre juridiske entrepriserettslige regler knyttet til entreprisefaget, slik som insolvensutfordringer i byggeprosjekter, byggherreforskriften, samspillskontrakter og håndtering av forsinkelser og mangler i kontraktsforhold.

Dato og tid

 • 09.10.2024 09:0015:30

Program

08.30 Registrering, kaffe og mingling

09.00 Kurset starter

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 Kurset starter opp etter lunsj

15.30 Takk for i dag.

foredragsholder sørger for pauser underveis.

Temaer som gjennomgås på kurset:

 • Byggherreforskriftens plassering i HMS-regelverket for bygge- og anleggsarbeider
 • Oversikt over byggherreforskriften
 • Når og hvor kommer byggherreforskriften til anvendelse?
 • Byggherrens plikter
 • Delegering av byggherrens plikter (byggherrens representant)
 • SHA-plan (formål, kravene til innhold og funksjon)
 • Koordinatorrollen (om koordinators oppgaver, rolleforståelse, krav til kompetanse og habilitet, byggherrens oppfølging, dokumentasjonskrav)
 • Forholdet til entreprisemodellene
 • Krav til de prosjekterende
 • Krav til de utførende
 • Reaksjoner ved brudd på byggherreforskriften (straff, Arbeidstilsynet, privatrettslige sanksjoner)
 • Repetisjon, spørsmål og diskusjon

Underveis og mot slutten av kurset åpnes det for spørsmål, diskusjon – og gjerne workshop så langt tiden tillater, mellom deltakere og foreleser. Det blir også avbrekk med oppgaveløsning.

 

 

 

Kurs

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Totalpris
Kr 5 890,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
Kr 6 390,- for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Pausebevertning
 • Lunsj
 • Digital tilgang til kursbevis
 • Digital tilgang til presentasjoner

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Grupperabatt Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kurs- eller konferanseprisen.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Konferanse

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

28.08.2024

KoordinatorCamp 2024

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

14.08.2024

Koordinatorskolen august 2024

Arrangør

association

Nettkurs

Arrangør

association