Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Dette betyr åpenhetsloven for din bedrift

Kategori: Aktuelt

Publisert: 16. november, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Dette betyr åpenhetsloven for din bedrift

Kategori: Aktuelt

Publisert: 16. November, 2022

Author name

Monica H. Grønli

Er du usikker på den nye åpenhetsloven? Her kan du lese hva loven innebærer, og hva du må gjøre for å komme i gang.

Tavler og Quality Norway samarbeider om å gi deg og din bedrift det beste kurset om Åpenhetsloven. Artikkelen er lånt fra tavler.no.

Gjør det enkelt

Det kan være krevende å engasjere hele organisasjonen med lover, regler og forskrifter. Derfor har vi i Tavler utviklet enkle oppskrifter for kompliserte oppgaver.

Til åpenhetsloven har vi for eksempel utviklet en åpenhetstavle. Åpenhetstavlen tar dere gjennom en veiledet prosess for å sikre lovens krav om aktsomhetsvurderinger, redegjørelsesplikt og informasjonsplikt.

Prosessen vil hjelpe virksomheten din å identifisere risiko, samt etterleve og redegjøre i henhold til Åpenhetsloven. Tavlen kan også være et fint verktøy for å vurdere risiko knyttet til spesifikke produksjonsland og råvarer.

Man velger selv om man vil jobbe med tavlen internt i virksomheten, eller få veiledning fra en av våre bærekrafteksperter. Ønsker dere at vi skal hjelpe dere jobber vi oss gjennom prosessen sammen. Da sørger vi både for faglig støtte, og at virksomheten selv blir i stand til å fortsette arbeidet videre.

– Kompliserte oppgaver løses best når vi jobber sammen, sier vi i Tavler.

Disse virksomhetene påvirkes

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å redegjøre for hvordan man jobber for å sikre menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i leverandørkjedene. Hvis virksomheten din ikke er definert som et lite foretak i regnskapsloven, eller hvis dere selger varer eller tjenester i eller utenfor Norge, bør du lese videre. Da gjelder loven din virksomhet, og 7. juli i år trer den i kraft.

Bli med på gratis webinar om Åpenhetsloven 6. desember kl. 8.30-9.30 - les mer og meld deg på her

Kan bli et pengesluk

Åpenhetsloven kommer i en tid der flere virksomheter sliter økonomisk etter korona-nedstengningene. I tillegg er vi inne i en tid med prisstigning og renteøkning.

Har ikke virksomheten din funnet en effektiv måte å håndtere kravene i loven kan den fort bli et pengesluk. Dét er det tre grunner til:

 • Det krever ressurser å følge den opp
 • Nye krav om ansvarlig produksjon kan gjøre det dyrere å kjøpe varer fra leverandørene.
 • Virksomheten din kan bli ilagt tvangsmulkt hvis den ikke retter seg etter vedtakene fra Forbrukertilsynet, som er tilsynsfører.

Bruk loven til din fordel

Heldigvis kan åpenhetsloven også gjøre jobben mer meningsfull, når medarbeidere ser at virksomheten deres bidrar til en positiv forskjell. Arbeidet med åpenhetsloven kan også bli gratis omdømmebygging og åpne dørene til et mer betalingsvillig segment.

For å lykkes kan du starte med tre enkle grep:

 1. Kartlegge områder hvor din virksomhet mangler ressurser til å gjennomføre endringer i tråd med åpenhetsloven
 2. Forankre viktigheten av åpenhetsloven i styret
 3. Søke hjelp hos eksperter som snakker ditt språk og forstår risiko og muligheter i din virksomhet.

Slik kan du jobbe med åpenhetsloven

 • Forankre arbeidet med loven i styret
 • Etablere retningslinjer for hvordan virksomheten skal jobbe med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Etablere systemer for å håndtere henvendelser om informasjon fra enhver som ber om det.
 • Kartlegge arbeidsforholdene i virksomhetene, leverandørkjedene og andre forretningsforbindelser.
 • Analysere risiko knyttet til eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhet som en del av bærekraftstrategien

Åpenhetstavlen er en del av vårt digitale bærekraftsystem. Systemet hjelper deg med å utvikle en enhetlig bærekraftstrategi for virksomheten, samtidig som man involverer både ansatte og andre involverte direkte i arbeidet. Ved bruk av vårt digitale bærekraftsystem hjelper vi din virksomhet med å jobbe effektivt med bærekraft, i tråd med de lover, regler, rammeverk og rapporteringsstandarder som gjelder for dere. Les mer om bærekraftsystemet her!

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din