Frakting av flytende metall

Kategori: Aktuelt

Publisert: 03. februar, 2021


Author name

Monica H. Grønli

Frakting av flytende metall

Kategori: Aktuelt

Publisert: 03. February, 2021

Author name

Monica H. Grønli

For kraner som frakter flytende metall stilles det ulike krav avhengig av størrelse på den last som skal løftes.

Ved frakting av flytende metall skal leverandøren legge til grunn sikkerhetskategori 3, et udiskutabelt krav som kommer frem i NS EN 14492-2. Men det er flere krav av mekanisk karakter som fremkommer av standarden.

Les mer i artikkelen som er skrevet av faglig leder i Norsk Kranpartner, Bård Hopen.

Relaterte artikler

Få verdifull kompetanse i dag

Interaktivt nettkurs 12. mai: De nye reglene om kjøp og salg av fast eiendom fra 1. januar 2022 Lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) Forskrift til avhendingslova angående utarbeidelse av tilstandsrapport På kurset gjennomgås revisjonen av avhendingslova som trådte i kraft 1. januar 2022, herunder følgende temaer: Forbudet mot «as is»-klausuler Utarbeidelse av tilstandsrapporter […]

Vedlikeholdsleder World Class Maintenance

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende og fremtidsrettet vedlikeholdsorganisasjon? Opplæringen for vedlikeholdsledere er utviklet av Norsk Forening for Vedlikehold for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Opplæringen bygger […]

Kunnskap som øker verdien din