GDPR – Hvordan sikre etterlevelsen av personvernreglene

Kategori: Generelt

Publisert: 15. mars, 2021


Author name

Monica H. Grønli

GDPR – Hvordan sikre etterlevelsen av personvernreglene

Kategori: Generelt

Publisert: 15. March, 2021

Author name

Monica H. Grønli

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger.

Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Advokat MNA (t.v.) og Annicken Iversen, Advokat MNA (t.h.) fra Advokatfellesskapet Lovende foreleser på våre kurs.

Med innføringen av GDPR i 2018 fikk vi nye personvernregler som er mer detaljerte og mer omfattende enn de vi hadde tidligere. GDPR har betydning for både offentlig og privat sektor fordi forordningen skjerper kravene til hvordan persondata behandles og beskyttes.

Alle som behandler personopplysninger har fått et større ansvar for personvern. Det stilles store krav til hvordan personvern innføres som standard i alle deler av virksomheten og til kvalitetskontroll og håndtering av avvik.

Både offentlige myndigheter og private virksomheter skal dokumentere hvordan personopplysninger håndteres lovlig i deres organisasjoner, og det er åpnet for svært strenge sanksjoner for de som ikke følger regelverket. Manglende oppfølging av personvern kan bli kostbart både økonomisk og omdømmemessig. Samtidig gir de nye reglene en mulighet til å gjøre godt personvern til et konkurransefortrinn.

Lær mer om dette på vårt 2-timers digitale kurs 22. april (kl. 9-11):

GDPR – Hvordan sikre etterlevelsen av personvernreglene

Advokatfellesskapet Lovende tilbyr rådgivning som eksempelvis omfatter krav til:

 • Behandlingsgrunnlag
 • Krav til sletting av opplysninger
 • Gjenbruk av personopplysninger
 • «Privacy by design»
 • Bruk av databehandleravtale i databehandlersituasjoner
 • Dialog med Datatilsynet
 • Melde- og konsesjonsplikt
 • Personvernombud (Advokat Mollestad Oppegaard påtar seg oppdrag som personvernombud)
 • Overvåking av ansatte (innsyn i e-post)
 • Etablering og vedlikehold av planlagte og systematiske tiltak nødvendig for oppfylle kravene i personvernregelverket
 • IKT-kontrakter
 • Regulatorisk vurdering og redegjørelse ved valg av skytjeneste
 • Valg av kontraktsform og forhandlinger ved valg av skytjeneste
www.lovende.no

Relaterte artikler

Skadeundersøkelser på bygg – kan vi nok om det?

Hvordan er egentlig kunnskapen om bygningsskader blant de som jobber med det? Tidligere undersøkelser fra Mycoteam viser at om lag halvparten av alle vannskader som er meldt inn, blir håndtert feil. Fra 2010-2020 ble det meldt inn 932 728 vannskader til forsikringsselskapene i Norge. Det tilsvarer om lag 85 000 i snitt pr. år, ifølge tall fra […]

Arbeidsgivers dokumentasjonskrav ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Av Anniken Iversen, Advokat MNA, Advokatfellesskapet Lovende For at en oppsigelse skal ha saklig grunn må arbeidsgiver kunne dokumentere de forholdene som begrunner oppsigelsen. I denne artikkelen får du vite hva som bør inngå i dokumentasjonen. Arbeidsmiljøloven er en sosial vernelov og det stilles strenge krav til dokumentasjon dersom arbeidsgiver skal gå til oppsigelse av […]

Stilling ledig

Vi søker etter Digitale møteledere Quality Norway leverer et betydelig antall nettbaserte arrangementer og søker i den forbindelse etter digitale møteledere som vil engasjeres på timebasis. Som digital møteleder vil du administrere og lede kurs og konferanser og være vårt ansikt utad overfor deltakere og forelesere. Vi bruker primært verktøyene Teams og Zoom. Andre verktøy […]

Kunnskap som øker verdien din