Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Gode erfaringer med digitalisering

Kategori: Kurs

Publisert: 30. oktober, 2020


Author name

Monica H. Grønli

Gode erfaringer med digitalisering

Kategori: Kurs

Publisert: 30. October, 2020

Author name

Monica H. Grønli

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) og Quality Norway, som er operativ enhet for foreningens virksomhet, har gode erfaringer med å arrangere digitale kurs og konferanser. Da Norge ble stengt 12. mars tok vi umiddelbart grep, forteller Arild Nybø. Han er daglig leder for begge virksomhetene. Tilbakemeldingene så langt er gode.

Av Jan Eirik Schiøtz, Min Drift & Vedlikehold

Vi skal benytte høsten til å samle erfaring og utvikle den porteføljen vi mener bransjene trenger og vil benytte i fremtiden, sier Nybø. NFVs medlemmer stiftet bekjentskap med digitalt møte allerede 6. mai. Da ble foreningens årsmøte arrangert heldigitalt. Gjennomføring og formaliteter, som stemmegivning, fungerte utmerket. - Selvsagt fikk vi ikke den sosiale delen av et tradisjonelt årsmøte, men tilbakemeldingene er gode, fortelle Siri Ulvin. Hun er administrasjonsleder i NFV. - Inntektene fra tradisjonell kursvirksomhet ble borte over natten, sier Nybø. Vi tok grep ganske raskt. Som nevnt ble foreningens årsmøte arrangert digitalt. Medlemsmøter ble også gjennomført via nettet. Arbeidet med å evaluere hvilke kurs som egnet seg for digital gjennomføring startet ganske raskt etter at Norge ble stengt. Parallelt med arbeidet med å finne ut av hvilke kurs som egnet seg for nettgjennomføring, jobbet vi med å utvikle teknisk løsning for gjennomføring av kurs fra Quality Norways lokaler på Lysaker. Først måtte verktøy velges. – Vi falt ned på Zoom, sier Nybø.

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din