Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Hvis du tror kompetanse er dyrt, prøv inkompetanse

Kategori: Kompetanseheving

Publisert: 29. august, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Hvis du tror kompetanse er dyrt, prøv inkompetanse

Kategori: Kompetanseheving

Publisert: 29. August, 2022

Author name

Monica H. Grønli

Kompetansebehovet er stort. 2 av 3 bedrifter har et udekket kompetansebehov. Utviklingen fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høy for stadig flere bedrifter. Bedriftene i Troms, Svalbard og Finnmark har det største udekte kompetansebehovet.

Konsekvensene av mangel på fagfolk er alvorlige for den enkelte bedrift og for samfunnsutviklingen. Bedriftene bidrar til å holde liv i bygd og by – at det er de som skaper fremtiden i gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Kompetansegapet betyr i praksis tapte kunder eller markedsandeler, skrinlegging eller utsettelse av utvidelse av bedriften eller til og med redusert drift.

Det er helt avgjørende for lokalsamfunn, fremtidens verdiskaping og velferd at vi halverer kompetansegapet innen 2030.

Vi hjelper deg og din bedrift med å holde kostnadene nede og kompetansenivået oppe.

Vi har kurs og konferanser innenfor disse fagområdene:

Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus (standarder, lover, forskrifter og kontrakter)
Prosjekt, ledelse
HMS

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din