Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Hvorfor er det viktig med kompetanseutvikling?

Kategori: Aktuelt

Publisert: 03. januar, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Hvorfor er det viktig med kompetanseutvikling?

Kategori: Aktuelt

Publisert: 03. January, 2022

Author name

Monica H. Grønli

Kompetanseheving gir ny kunnskap og inspirasjon i arbeidet ditt, men det vil også bli mer og mer en nødvendighet for å holde deg oppdatert og aktuell i rollen din. 

I et samfunnsperspektiv kan investeringer i kompetanse betraktes på linje med andre typer investeringer. Det er nær sammenheng mellom økonomisk utvikling og investeringer i kunnskap og kompetanse.

Hvorfor er det viktig med kompetanseutvikling?

Ved å jobbe strategisk med kompetanseutvikling sikrer du at bedriften har kompetansen som trengs for å dekke nåværende og fremtidige behov.

Hva er relevant kompetanseutvikling?

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.

Hva er en kompetansestrategi?

En kompetansestrategi er en overordnet, langsiktig plan som beskriver hvordan virksomhetene skal sikre sine kompetansebehov fremover. Det er viktig at kompetansearbeidet i en bedrift er koblet mot bedriftens strategier og mål frem i tid.

Hva er kompetansekartlegging? 

Kompetansekartlegging gir en oversikt over hva en person faktisk jobber med, har lært og kan utrette. Det er et nyttig utgangspunkt for kompetanseheving via opplæringstiltak på grunnlag av den enkeltes forutsetninger.

Hvorfor kompetanseplan?

Kompetanse er avgjørende for å lykkes med utvikling og endring. Kompetente medarbeidere får større arbeidsglede. Ledere er pålagt å utvikle medarbeidernes kompetanse. En helhetlig kompetanseplan gir bedre styring, bedre resultater og skaper mer trygghet i organisasjonen enn enkelttiltak.

Bedriftsinterne kurs

Vi legger til rette for at du og din bedrift kan utvikle og holde dere oppdatert! Vi tilbyr over 180 kurs og konferanser hvert år og har årlig over 4000 deltakere.

Vi gjennomfører gjerne bedriftsinterne kurs tilpasset din bedrift for grupper over 10 personer. Ta kontakt med oss på e-post eller telefon og vi avtaler dato og en god pris.
E-post: kundeservice@qualitynorway.no
Telefon 67 52 60 10.

Se oversikt over alle våre kurs og konferanser HER.

Velkommen!

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din