Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Norges bygg- og eiendomskonferanse 2023 med Årsmøte i Norges bygg- og eiendomsforening

Velkommen til Norges bygg- og eiendomsforenings årskonferanse.
Selve årsmøtet arrangeres etter at konferansen er avsluttet og er gratis for de som ønsker å delta. Årsmøtet vil bli gjennomført i hht foreningens vedtekter.

 • 13.04.2023
 • kl. 10.00-16.00
 • Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 13.04.2023
 • kl. 10.00-16.00
 • Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
 • Fra 3300,- + MVA (konferanse, dagpakke og lunsj)

bygg – mennesker – møteplasser

Bygg- og eiendomsbransjen skal ivareta balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter. Dette skal gi verdiskapning for eiere, brukere og samfunn.

Er du opptatt av bygg og eiendommer i et bærekraftig livsløpsperspektiv, eller byggenes rolle og funksjon for å ivareta gode møteplasser? Jobber du med byggeprosesser, drift, forvaltning og dagens situasjon på energi?

Dette er noen av de sentrale temaene i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) sin strategi. På årskonferansen får du muligheten til å både møte og høre andre dele kunnskap og erfaring på disse teamene.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Sverre Landmark

Partner, Probiz AS

Erfaring fra strategisk og praktisk eiendoms- og byutvikling. Har bakgrunn som jurist/advokat, men har i eiendomsbransjen hatt ansvar for marked, utleie, utvikling og kommunikasjon. Sverre er en entusiastisk stemme i den offentlige debatten om utvikling av byer og tettsteder.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Irene Mathilde Skiri

Prosjektsjef, Ny By Ny Flyplass hos Bodø Kommune

Utdannet siviløkonom med erfaring fra flere private bransjer, offentlig forvaltning og statlig foretak – og med et stort spekter av faglige ansvarsområder.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Svein Bjørberg

Professor emeritus / FoU-leder , Multiconsult AS

Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Bjørberg har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var han tilknyttet NTNU som professor II.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Stige

Kunsthistoriker/siviløkonom, Fabrica Kulturminnetjeneste AS

Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom og har lang erfaring fra kulturminneforvaltningen både hos Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han har arbeidet med utvikling og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og kjenner lovverk, prosesser og praksis. Morten er nå partner i Fabrica kulturminnetjenester som driver med strategisk rådgivning, kulturverdivurderinger, bygningsforskning, tilstandsvurderinger og prosjektering av istandsetting.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

André Nilsen Ibenholt

Teknisk direktør, Veifo AS

Utdannet gruppe L elektriker og World Class Maintenance fra NTNU. Han har lang erfaring fra Coca Cola, blant annet som automatiker, vedlikeholdsansvarlig og leder for FM avdelingen. André har også jobbet i GK som avdelingsleder for service i Oslo. Under sin tid i Coca Cola mottok André Icon Award, pris for miljø og innovasjon.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Dan Richard Isdahl-Engh

Daglig leder, ProXpect Drones AS

Bakgrunn som testpilot og aeronautisk utvikler av AnsuR Birdeye og en lidenskapelig flyger. Jobber nå med partnere som leder for luftoperasjoner og er ansvarlig for C3 (kommando, kontroll og kommunikasjon) -utvikling. Har de siste årene utviklet MFI (Multi pilot Flight Initiative) som en del av vår MAPS-strategi (Multi Aircraft Piloting System) Også nåværende driftsleder for Norges ledende industriinspeksjonsselskap med luftrobotikk.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Andreas Myhre

Direktør kraftforvaltning, Entelios AS

Andreas har 25 års erfaring fra strømmarkedet etter siviløkonom utdannelsen. Han er rådgiver for mange større strømforbrukere i Norden.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Maria Molden

Byarkitekt, Bergen Kommune Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Ansatt som byarkitekt i 2017, leder i dag en egen rådgivende fagetat for arkitektur under byrådsavdeling for klima miljø og byutvikling.

Utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo og kommer fra Arkitektgruppen CUBUS der hun jobbet siden 1998. Har arbeidet som arkitekt byplanlegger og tettstedsutvikler og vært lærer ved institutt for urbanisme ved AHO, Bergen arkitekthøgskole samt Høgskolen på Vestlandet. Har lang erfaring fra juryarbeid i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og som veileder for diplomstudenter og har et bredt nettverk innenfor arkitektur kunst og klima.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kjartan Nesset

Direktør for eiendomsavdelingen, Universitetet i Bergen

Direktør for eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen. Styreleder i Norges bygg- og eiendomsforening. Han har tidligere hatt flere stillinger innen både offentlig- og privat sektor, først og fremst innen bygningsforvaltning.

Dato og tid

 • Dag1 : 13.04.2023 10:0016:00

Program

Torsdag 13. april

Kl. 09.30         Registrering og nettverksbygging

Kl. 10.00         Åpning
Kjartan Nesset, styreleder i Norges bygg- og eiendomsforening

Kl. 10.05         Eiendoms- og byutvikling er også samfunnsutvikling
Sverre Landmark, partner i Probiz AS

Kl. 10.25          Byutvikling i Bergen
Maria Molden, etatsjef Byarkitekten i Bergen

Kl. 10.45         Den nye byen etter flyttingen av Bodø lufthavn
Irene Skiri, prosjektsjef Ny By Ny Flyplass, Bodø kommune

Kl. 11.15         Pause

Kl. 11.30         Sustainable Refurbishment – den kommende EU-standarden
Svein Bjørberg, NTNU/Multiconsult

Kl. 11.50         Bærekraftig ombygging – eksempler fra Bergen
Om prosjekt Janebakken 3 og 5 og Nygårdsgaten 5
Kjartan Nesset, eiendomsdirektør, Universitetet i Bergen

Kl. 12.10         Hvordan jobber vi med bærekraft i Oslobygg
Om Oslobyggs bærekraftmål, fokusområder og hvordan vi jobber for å nå dette gjennom oppfølging og kompetanse ut i prosjektene
Bodil Motzke, avdelingsleder for bærekraft og innovasjon og Eivind Bryne Retterstøl, seksjonsleder for tekniske rådgivere, begge Oslobygg

Kl. 12.30         Historisk bebyggelse som ressurs for miljø og opplevelse
Morten Stige, Fabrica kulturminnetjenester AS

Kl. 13.00         Lunsj

Kl. 14.00         Den nye storbylegevakta i Oslo
Hvordan få til det gode byggeprosjektet?
Hva er et godt byggeprosjekt, hvordan lykkes med byggeprosessen og hvorfor lærer vi ikke av våre egne og andres feil?
Tor Hoel, direktør infrastruktur og industri i Advansia AS

Kl. 14.45         Pause

Kl. 15.00         Galleri Oslo – Drømmen om FDV4, den smarte forvaltning
André Ibenholt, teknisk direktør i Veifo AS og Dan Richard Isdahl-Engh, administrerende direktør i Proxpect AS

Kl. 15.20         Energi – det nye gullet
Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i Entelios AS

Kl. 15.50         Oppsummering

Kl. 16.00         Avslutning

Kl. 16.30         NBEFs årsmøte (egen påmelding)

Kl. 17.30         Middag (egen påmelding)

Konferanse

Hotell
Bestilles av den enkelte deltaker.
Rom kan bestilles på telefon 63 93 30 00 eller e-post til info.airport.oslo@radissonblu.com

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.  

Deltakerpris
33oo,- + mva for medlemmer i Norges bygg- og eiendomsforening
3600,- + mva for andre ikke-medlemmer
Inkluderer konferanse, dagpakke og lunsj

Deltakelse på årsmøtemiddag
750,- + mva

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Rom kan bestilles på telefon 63 93 30 00 eller e-post til info.airport.oslo@radissonblu.com

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Målgruppe

 • ledere og andre interesserte som  er opptatt av bygg og eiendommer i et bærekraftig livsløpsperspektiv, eller byggenes rolle og funksjon for å ivareta gode møteplasser
 •  du som jobber med byggeprosesser, drift, forvaltning og dagens situasjon på energi
 • andre med interesse for fagområdet

Målgruppe

 • ledere og andre interesserte som  er opptatt av bygg og eiendommer i et bærekraftig livsløpsperspektiv, eller byggenes rolle og funksjon for å ivareta gode møteplasser
 •  du som jobber med byggeprosesser, drift, forvaltning og dagens situasjon på energi
 • andre med interesse for fagområdet

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Konferanse

Nyhet!

Ingeniørenes Hus, Oslo

Tettstedsforvaltning – Urban FM 2023

Konferansen vil ta for seg viktige utfordringer og problemstillinger som påvirker tettstedforvaltning og urban FM, og vil gi deg innsikt i hvordan du kan takle dem på en effektiv måte. Enten du er en profesjonell i bransjen eller en student som ønsker å lære mer om dette feltet, vil du dra nytte av konferansen og komme hjem med verdifull kunnskap og innsikt.

Arrangør

association

Konferanse

Digital konferanse

Digitalisering i bygg og eiendom 2023

Konferansen tar for seg digitalisering i et livssyklusperspektiv. Vi vil belyse de store mulighetene som ligger i digitalisering for bygg- og eiendomsnæringen. Vi presenterer konsepter og idéer fra ledende bedrifter, og har samlet et knippe anerkjente og kompetanserike forelesere. Velkommen til faglig påfyll!

Arrangør

association

Konferanse

Ingeniørenes Hus, Oslo

FM-konferansen 2023

Vi gjentar suksessen fra i fjor! Norges bygg- og eiendomsforening har gleden av å inviterer til FM-konferansen 2023! Facility management er en viktig del av virksomhetsdriften, som har som mål å sørge for at bygninger, anlegg og eiendommer fungerer optimalt. Dette omfatter alt fra vedlikehold, reparasjoner, renhold og sikkerhet til bemanning og drift av tekniske installasjoner. Sikre deg plass på årets konferanse!

Arrangør

association