Nytt virtuelt studio

Kategori: Generelt

Publisert: 19. mai, 2021


Author name

Monica H. Grønli

Nytt virtuelt studio

Kategori: Generelt

Publisert: 19. May, 2021

Author name

Monica H. Grønli

Quality Norway har installert enda et nytt studio på Lysaker.  Målet er en mer visuell og moderne opplevelse for kursdeltakere når de kjøper digitale kurs hos oss.

Slik er vårt nye virtuelle studio

5 skjermer, ny grafikk og en enkel tilretteleggelse gjør det til en drøm for foreleserne å prate engasjert om sitt fagområde. Vi er opptatt av å kontinuerlig forbedre og være ett steg foran av det siste tekniske utstyret innen nettkurs og digitale konferanser.

– Dette tar oss ett steg videre i å presentere nettkurs og digitale konferanser, og gir en bedre visuell opplevelse for deltakeren. Deltakerne vil legge merke til at våre forelesere presenterer i ett helt nytt studio, sier Monica Grønli, Salg- og markedsansvarlig i Quality Norway.

Onsdag 5. mai 2021 var Bård Hopen fra KranTeknisk Forening først ute med å holde nettkurs i vårt flunkende nye studio.

– Jeg ble overasket over hvor enkelt det var å håndtere forelesningen med få tastetrykk, noe som gjorde at jeg kunne konsentrere meg om å forelese, sier Bård Hopen, foreleser fra KranTeknisk Forening.

Tilpasses en ny kurs og konferanse hverdag

Arild Nybø, daglig leder i Quality Norway, forteller at Quality Norway skal være innovative og ledende også på å ta i bruk ny teknologi som både fornyer og forbedrer det visuelle tilbudet til kurs- og konferanse deltakerne.

– Det viktigste her er ikke selve studioet, men hvordan Quality Norway skal fremstå i et kurs og konferanselandskap som er i stor endring.  Vi skal samarbeide med de beste foredragsholderne i Norge for å gi deltagerne gode, motiverende og engasjerende digitale kurs- og konferanseopplevelse, sier Arild Nybø. Da må vi naturligvis være i forkant og utnytte tilgjengelig teknologi.

Relaterte artikler

Styreskap – Automasjonstavler

Skap for styring og automasjonsløsninger er også elektrotavler –med strenge krav til utførelse, verifikasjon og dokumentasjon i samsvar med NEK 439. – Elektrotavler er et omfattende begrep.Når ett eller flere lavspennings koblingsutstyr kombineres med tilhørende utstyr for måling, signalisering, beskyttelse og regulering, utgjør dette alltid en «tavle». Slik sammenstilling med tilhørende ledningsforbindelser og koblinger skal […]

Vær rustet for fremtidens vedlikehold

Hvordan sørge for effektiv og samtidig forsvarlig drift i industrien? Det kommer stadig nye føringer og direktiver fra EU, og med teknologisk hjelp får vi nye hjelpemidler hele tiden. Alvorlige avvik ble ikke rettet opp 28. september 2020 oppstod en alvorlig brann på Equinors anlegg for flytende gass (LNG) på Melkøya utenfor Hammerfest. Petroleumstilsynet hadde […]

GDPR – Hvordan sikre etterlevelsen av personvernreglene

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Med innføringen av GDPR i 2018 fikk vi nye personvernregler som er mer detaljerte og mer omfattende enn de vi hadde tidligere. GDPR har betydning for både offentlig og privat sektor fordi forordningen skjerper kravene […]

Kunnskap som øker verdien din