Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
avhendingslova-kjøp-og-salg-av-fast-eiendom

Quality Norway er godkjent av Finanstilsynet

Kategori: Nyhet

Publisert: 13. april, 2023


Author name

Monica H. Grønli

Quality Norway er godkjent av Finanstilsynet

Kategori: Nyhet

Publisert: 13. April, 2023

Author name

Monica H. Grønli

Finanstilsynet har godkjent et kurs i revisjonen av avhendingslova som omhandler salg av fast eiendom. Kurset vil gi verdifull kunnskap og kompetanse til personer som jobber med salg av fast eiendom eller som er interessert i dette området.

Finanstilsynet godkjenner kurset som etterutdanning for eiendomsmeglere, jf. eiendomsmeglings- forskriften § 4-10 tredje ledd. Godkjent kursholder er professor Lasse Simonsen og kurset gis godkjenning med 4 timer og 45 minutter poeng. Kurset heter «Salg av fast eiendom – revisjonen av avhendingslova».

Finanstilsynets godkjennelse av kurset viser at det oppfyller strenge kvalitetskrav og standarder for å gi deltakerne nødvendig kunnskap og ferdigheter. Det gir også deltakerne trygghet og sikkerhet ved å vite at kurset er pålitelig og i samsvar med regulatoriske krav.

Dette kurset er en viktig ressurs for personer som jobber med salg av fast eiendom eller som ønsker å kjøpe eller selge eiendom. Ved å delta i dette kurset vil deltakerne kunne forbedre sin kompetanse og ta smarte og informerte beslutninger når det gjelder salg av eiendom. De vil også kunne beskytte seg selv og kundene sine ved å bruke loven på en effektiv måte.

Kurset passer for eiendomsmeglere, takstmenn, advokater, arkitekter eller andre profesjonelle aktører i markedet.

Foreleser Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo og leder for boligtvistnemnda. Han har lang erfaring med både å forelese og anvende reglene om salg av fast eiendom, og har blant annet publisert boken «Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom», Oslo 2018.

Avhendingslova er en viktig lov som regulerer salg av fast eiendom i Norge, og den ble revidert 1. januar 2022. Kurset vil dekke de viktigste endringene i loven og hvordan de vil påvirke eiendomsmarkedet. Forandringene i loven berører i særlig grad bolighandelen. Boliger vil ikke kunne selges med klausulen «as is», og det nye regelverket for utarbeidelse av tilstandsrapporter må anvendes. Dessuten er reglene om innendørs arealsvikt betydelig innstrammet. Disse reglene vil kunne få dyptgripende betydning for partenes håndtering av salgsavtalen og eventuelle tvister som måtte oppstå.

Kurset vil gå grundig innpå både disse forandringene av avhendingslova og enkelte andre revisjoner som er foretatt. Presentasjonen av endringene vil skje ved at det tas utgangspunkt i reglene slik de har vært belyst gjennom Høyesterettspraksis. Deretter presenteres revisjonsbehovet og innholdet av de nye reglene. Foredragsholder vil i utstrakt grad benytte power point-presentasjoner og praktiske eksempler for å illustrere de nye reglene.

Kurset gir 4 timer og 45 minutter poeng ved fullført deltakelse. Alle deltakere får kursbevis.

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din