Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Quality Norway og Norsk Gjenvinning inngår samarbeid om kursing av farlig avfall

Kategori: Kurs

Publisert: 16. januar, 2024


Author name

Monica H. Grønli

Quality Norway og Norsk Gjenvinning inngår samarbeid om kursing av farlig avfall

Kategori: Kurs

Publisert: 16. January, 2024

Author name

Monica H. Grønli

Quality Norway og Norsk Gjenvinning har inngått et samarbeid om kursing av farlig avfall. Samarbeidet har som mål å øke bevisstheten og forbedre kunnskapen og kompetansen om farlig avfall og hvordan det skal håndteres på en sikker og miljøvennlig måte. Kursene vil bli holdt av eksperter på området og vil gi deltakerne en grundig innføring i farlig avfallshåndtering.

Quality Norway, kjent for sitt sterke fokus på kompetanseutvikling, tar et skritt inn i farlig avfallsspekteret ved å samarbeide med Norsk Gjenvinning, et selskap med lang erfaring og ekspertise innen avfallshåndtering. Denne nye satsingen vil gi bedrifter og enkeltpersoner tilgang til nødvendig opplæring og kunnskap som kreves for å håndtere farlig avfall i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Norsk Gjenvinning, som har vært en pioner innen resirkulering og avfallshåndtering i Norge, vil dele sin omfattende erfaring gjennom skreddersydde kurs utviklet i samarbeid med Quality Norway. Dette vil inkludere opplæring i identifikasjon, klassifisering, transport, lagring og korrekt avhending av farlige materialer. Kurset vil også fokusere på å øke bevisstheten om miljøaspekter ved håndtering av farlig avfall og fremme bærekraftige praksiser.

«Vi er svært glade for å kunne samarbeide med Norsk Gjenvinning for å bringe denne nødvendige opplæringen til våre kunder. Farlig avfallshåndtering er en kompleks oppgave som krever grundig kunnskap for å sikre trygg og effektiv behandling. Med Norsk Gjenvinning ved vår side er vi sikre på at våre kursdeltakere vil dra nytte av førsteklasses opplæring fra bransjeeksperter,» sier Ketil Øye, forretningsutvikler i Quality Norway.

Farlig avfall kan være alt fra batterier og lysstoffrør til kjemikalier og oljer. Det er viktig å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte for å unngå skade på mennesker og miljø. Kursene vil gi deltakerne kunnskap om hvordan farlig avfall skal sorteres, lagres og transporteres.

Kursene vil være tilgjengelige for bedrifter og enkeltpersoner over hele landet, og både Quality Norway og Norsk Gjenvinning ser frem til å styrke kunnskapsgrunnlaget innen farlig avfall og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Målgruppe

Kurset passer for alle ansatte innen bransjer som offentlige sektorer, handel, eiendom, industri, produksjon og service som jobber direkte med avfall eller håndterer avfall i arbeidshverdagen.

 • Ansvarlige for avfallshåndtering innen bedrifter
 • Miljøansvarlige eller HMS-personell
 • Ledere og beslutningstakere som ønsker å forbedre bedriftens praksis for håndtering av farlig avfall
 • Ansatte som håndterer eller er eksponert for farlig avfall i sitt daglige arbeid
 • Helsevesenet
 • Produksjonsindustrien
 • Forskningsinstitusjoner
 • Personer ansatt i offentlige sektorer som er ansvarlige for regulering, inspeksjon eller veiledning innen avfallshåndtering
 • Studenter innen miljøvitenskap, kjemi eller relaterte fagområder
 • Utdanningsinstitusjoner som ønsker å integrere kunnskap om håndtering av farlig avfall i sine læreplaner
 • Miljøbevisste enkeltpersoner som ønsker kunnskap om riktig håndtering av farlig avfall i sitt daglige liv
 • Personer som jobber med eller er interessert i miljøvern, for eksempel frivillige, NGO-representanter eller privatpersoner som ønsker å bidra til bærekraftig avfallshåndtering

Kurskalender


10. april kl. 08.30-15.30, Oslo sentrum. Les mer og meld deg på her.
22. mai kl. 08.30-15.30, digitalt kurs. Les mer og meld deg på her.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening eller Norsk Forening for Vedlikehold.

Norsk Gjenvinning

Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Gjenvinning som er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester.

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din