Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Rapport etter gjennomgang av hendelser med grade 100 kjetting i bygg og anlegg

Kategori: Aktuelt

Publisert: 27. september, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Rapport etter gjennomgang av hendelser med grade 100 kjetting i bygg og anlegg

Kategori: Aktuelt

Publisert: 27. September, 2022

Author name

Monica H. Grønli

Et tema som har vært gjenstand for mye omtale og diskusjon siden høsten 2021, er kjetting grade 100 som ved tre forskjellige anledninger røk under arbeidsbelastning. Kranteknisk Forening har gått nærmere inn for å se på mulige årsaker til disse hendelsene og for å kunne gi bransjen anbefalinger i bruk og behandling av kjetting grade 100.

Grunnlag for rapporten

De to store Norske entreprenørene Veidekke og Skanska gikk i uke 40. 2021 ut medmeldinger om et midlertidig forbud for bruk av Grade 100 kjetting i alle deres prosjekter.

Selskapene begrunnet dette med "flere" hendelser hvor Grade 100 kjetting har røket under bruk og ved belastninger som var mindre enn det som redskapene var dimensjonert for.

I ettertid har flere andre aktører også stoppet bruken av Grade 100 kjetting etter føre-var-prinsippet.

Skanska og Veidekke søkte bistand hos KranTeknisk Forening

Skanska og Veidekke søkte da bistand fra KranTeknisk Forening for å samle informasjon som kunne bidra til å klargjøre om Grade 100 kjetting er et produkt som ikke egner seg for bruk i norsk bygg og anleggsbransje.

Etter at de to selskapene har gjennomgått sine arkiver for uønskede hendelser hvor løfteredskap av kjetting er involvert, står vi igjen med 3 hendelser som kan betegnes som de utløsende faktorer for at de valgte og anbefalte midlertidig forbud for bruk av Grade 100.

Vi har derfor valgt å se nærmere på disse tre hendelsene for å få frem så mye relevant informasjon som mulig.

Den aktuelle kjettingen hadde mye slagmerker og overflatebehandlingen så ikke bra ut,
men utover det fant vi ikke noe feil på den.

Konklusjon

Vi har ikke noen klar og entydig konklusjon etter å ha gjennomgått de tre rapporterte hendelsene som denne saken tar utgangspunkt i, men vi har gjort oss opp en mening i forhold til de testene som er blitt utført i ettertid.

Alle de 21 testede kjettingene klarte en belastning på 2,5 x WLL, uten å få synlige eller målbare skader. Reell bruddlast varierte fra  3 x WLL til over 4 x WLL. Ut fra det mener vi at ingen av dem har tatt alvorlig skade av den bruken og det miljøet de har blitt utsatt for. Siden vi ikke opplevde noen store overaskelser ved strekktestene, har vi ikke sett det som hensiktsmessig å ta noen av kjettingene videre til materialanalyser eller andre tester.

Forlengelse ved brudd varierte og vi konstaterte at det lå mellom 2,8 og 22%. Det vil si at flere ikke klarte produksjonskravet for ny kjetting.

Kan det stilles krav?

Men spørsmålet er om det kan stilles krav om at kjettinger som er godt brukt i over 10 år skal oppføre seg helt likt som en som er nyprodusert. Dette finner vi ikke noe skriftlig materiale som underbygger.

Løfteredskap som er i bruk vil over tid få slitasje og bære preg av den bruk det har vært utsatt for.

En grundig sakkyndig kontroll er et viktig sikkerhetstiltak, men dette gjøres normalt bare hver 12. mnd. Det blir derfor viktig å fokusere på riktig bruk og oppbevaring for å unngå skader, samt bedre førbrukskontroll for å ta utstyr med feil og skader ut av bruk. Dette skal produsentens bruksanvisning beskrive, så det må fokuseres på riktig bruk i henhold til denne.

I tillegg har KTF laget en generell veiledning til brukerne av kjettingredskap som beskriver oppbevaring, behandling og førbrukskontroll av kjettingredskaper.

Vi har sett i denne saken at det er helt avgjørene at det blir registrert mest mulig relevant informasjon når først det oppstår en hendelse med brudd i kjetting. Alle deler av det aktuelle redskapet må samles inn og tas vare på for senere undersøkelse. Derfor er det også laget et veiledningsskjema for dette.

Arbeidsgruppen mener at alt utstyr som brukes røft vil bære preg av det etter en tid, men testene viste at alle 21 kjettingene fortsatt ville fungert helt fint ved riktig bruk og belastning. Vi kan derfor ikke se at det er noe grunnlag for å fraråde bruken av grade 100 kjetting i bygg og anlegg.

Kampanjen gjelder tom 30. november 2022

Gratis medlemskap ut året og 50% rabatt på medlemskap i 2023

Dra nytte av et faglig nettverk for din bedrift du også. Nå har vi kampanje og du får gratis medlemskap ut 2022 og 50% rabatt på medlemskap i 2023.

Velkomstpakke til nye bedriftsmedlemmer

Vi setter stor pris på alle våre medlemmer! Når du eller din bedrift melder deg inn i KranTeknisk Forening nå får du en velkomstpakke som består av:

  • Gratis medlemskap ut 2022
  • 50% rabatt på medlemskap i 2023
  • Inntil 5 stk Regelverksamlinger
  • Inntil 5 stk KTF standarder
  • Bedriften får 50% på valgfritt kurs for 2 av sine ansatte (bestilles før 1. juli 2023)

Scann QR-koden for å komme direkte til innmeldingsskjema

Les mer om KranTeknisk Forening på ktf.no.

KTF

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din