Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Samspill som gjennomføringsmodell – Trondheim

 – med mulighet for sertifisering som samspillsleder

Eneste i Norge! Marstrand er Norges første og eneste aktør som sertifiserer Samspillsledere.

Alle kursene er selvstendige og uavhengige kurs. Kursene kan også tas enkeltvis og uten sertifisering og man mottar kursbevis etter hvert kurs og et sertifiseringsbevis etter bestått eksamen.

Vi hjelper deg å sikre at dine samspillprosjekter lykkes hver gang!

Kurset inngår i kursrekken for å bli sertifisert samspillsleder.

Meld deg på alle 3 moduler – klikk her

Du velger dato og med og uten eksamen i neste steg.
Ønsker du kun å melde deg på dette kurset, trykk på «Meld deg på» knapp.

  • 05.03.2024
  • 09.00-15.30
  • Quality Hotel Augustin
  • Kontrakter, Anskaffelser
  • 05.03.2024
  • 09.00-15.30
  • Quality Hotel Augustin

Meld deg på alle 3 moduler – klikk her

Du velger dato og med og uten eksamen i neste steg.

Ønsker du kun å melde deg på dette kurset, trykk på grønn «Meld deg på» knapp. 

Nå tilbyr Quality Norway sammen med Marstrand, Lasse Simonsen og Arne Scott kurs som gir deg mulighet for sertifisering som Samspillsleder. Kursprogrammet består av 3 moduler. Sertifiseringsløpet tydeliggjør hvordan man kan lykkes med samspill som gjennomføringsmodell basert på kunnskap og forståelse.

Kursmoduler

1 Samspill som gjennomføringsmodell
5. mars 2024 (Trondheim sentrum)
7. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
12. november 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)

2 Kultur, team og ledelse i samspillsprosjekter
6. mars 2024 (Trondheim sentrum)
8. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
13. november 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)

3 Samspillkontrakter
5. og 6. desember 2023 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
3. og 4 april 2023 (Trondheim sentrum)
29. og 30. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
4. og 5. desember 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)

Kursene kan tas enkeltvis eller som en pakkeløsning med alle tre både med og uten eksamen/sertifisering.
De som har gjennomført kurset «Samspillskontrakter» i løpet av 2022 og 2023, trenger kun kurs 1 og kurs 2 for å ta eksamen.

Om samspill

Samspill som gjennomføringsmodell kan gi optimaliserte løsninger, bedre kontroll, økt verdi og godt
samarbeid – forutsatt at man tar ut potensialet. Når man designer en gjennomføringsmodell for
samspill, kreves det en helhetlig forståelse for alle dimensjonene av samspill – det er ikke tilstrekkelig
med kontraktforståelse. Videre, det holder ikke å designe en god modell, den må settes ut i live i
prosjektet.

Samspill er en høyaktuell gjennomføringsmodell der alle jobber mot et felles mål og arbeidet gjennomføres
av en integrert organisasjon. Partene gjennomfører prosjektet basert på en kommersiell modell
med deling av gevinst og risiko. Kritiske suksessfaktorer er tillit, et velfungerende team og en god
samarbeidskultur

 

Målgruppe

• Oppdragsgivere og leverandører
• Ledere
• Prosjektledere
• Prosjekteiere
• Byggeledere
• Prosjekteringsledere
• Prosjektstøtteressurser
• Prosjektressurser
• Innkjøpere
• Kontraktledere
• HR-personell
• Organisasjonsutviklere
• Jurister

Kursprogram

Grunnleggende faktorer for å lykkes med samspillsprosjekter er:
• Design av modell for samspillsprosjektet
• Design av kontrakt som passer til valgt modell
• Velge og sette sammen riktig team
• Utvikling av team og samhandlingskultur
• Tydelig organisering, prosjektledelse og prosjekteierstyring som er tilpasset samspillprosjektet
• En god prosjektutviklingsfase som leder frem til et optimalt prosjekt og enighet om målpris
Marstrand har utviklet et kursprogram i samarbeid med Lasse, Arne og Quality Norway i samspillprosjekter
bestående av klasseromskurs og workshops for å imøtekomme et økende kompetansebehov i markedet.
Vi gjør dette med et mål om å styrke bransjens evne til å lykkes med sine prosjekter, det være seg
byggherrer, entreprenører, rådgivere eller leverandører. Ved gjennomføring av alle modulene i kursprogrammet kvalifiserer du til å bli «Sertifisert samspillsleder» sammen med dokumentasjon på basiskompetanse i prosjektledelse og en avsluttende eksamen.

Eksamen og sertifisering

For å kvalifisere deg til «Sertifisert samspillsleder» må du i tillegg til å ha gjennomført 3 kursmoduler,
dokumentere prosjektkompetanse, og bestå eksamen. Du må ha følgende forhåndskunnskaper for å sertifisere deg:

Basiskunnskaper i prosjektledelse
• Volum tilsvarende 3 kursdager, f.eks. PRINCE2 eller tilsvarende
• Dokumentasjon med kursbevis
• Lang erfaring med prosjektvirksomhet kan kompensere for manglende kurs

Minimum tre års erfaring med prosjektvirksomhet
• Dokumentasjon med CV

Gjennomført alle deler i kursprogrammet
• Dokumentasjon med kursbevis

De som har gjennomført kurset «Samspillskontrakter» i løpet av 2022 og 2023, trenger kun kursmodul 1 og kursmodul 2 for å ta eksamen.
Vilde M. L. Edvardsen er kontaktperson for spørsmål vedrørende sertifisering og treffes på vilde.edvardsen@marstrand.no eller telefon 920 78 079.

Eksamen:
Eksamen vil gjennomføres som en hjemmeeksamen og forventet arbeidsomfang er ca. 2 dager. Innlevering skjer i form av en rapport som sendes til Marstrand v/ kurskoordinator Vilde Edvardsen for sensur og rapportens innholdsdel skal være på maksimalt 1000 ord. Deltaker definerer selv en oppgave eller problemstilling som godkjennes av kurskoordinator i forkant. Oppgaven skal være innenfor ett eller flere av fagområdene som sertifiseringen omfatter. Den kan enten være en faglig dybdestudie innenfor valgt tema eller en praktisk oppgave relatert til egen virksomhet eller prosjekt (en praktisk oppgave kan for eksempel være å dokumentere/evaluere erfaringer med å bruke eller implementere prosesser eller teknikker som man har lært om i programmet). Det er dermed opp til en selv når man ønsker å ta eksamen, men det anbefales å gjøre det like etter man har tatt alle kursmodulene. Oppgaven vil vurderes til bestått/ikke bestått av sensor i Marstrand. I vurderingen vil det legges vekt på at deltaker viser en modenhet for faget sertifiseringen dekker, samt hva samspillsledelse innebærer.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Marstrand og Norges bygg- og eiendomsforening.

Sertifisert samspillsleder – brosjyre

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Vilde Misund Leren Edvardsen

Prosjektleder, Marstrand

Vilde er utdannet byggingeniør ved NTNU i Trondheim og har en master i ledelse av teknologi fra NTNU Handelshøyskolen. Hun skrev masteroppgave om samspillsfase i byggeprosjekter, og har kontinuerlig videreutviklet denne kompetansen ytterligere siden hun begynte sin arbeidskarriere.

Vilde har erfaring med prosjekt- og prosessledelse fra prosjekter både i tidligfase og gjennomføring, hovedsakelig innen offentlig sektor. Hun har blant annet bistått i flere anskaffelser av samspillsentreprenører, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag og samspillskontrakt, gjennomføre tilbudsevalueringer, forhandlinger og kontraktinngåelse.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Christensen

Prosjektleder, Marstrand

Morten har 35 års erfaring fra bygge- og anleggsnæringen hvor han den meste av tiden har hatt ulike roller i entreprenørvirksomhet. Han har de senere årene arbeidet som rådgiver for offentlige byggherrer med prosjektutvikling og gjennomføring av ulike bygg, og ble tilknyttet Marstrand i 2019.

Mortens hovedfokus er kontrakt og gjennomføringsstrategi, konkurranser, prosjektutvikling og gjennomføring av samspillsmodeller. Han benyttes som samspillskonsulent i et stort antall prosjekter. Med kombinasjonen av operativ erfaring og god forståelse av samspill bistår han både byggherrer, rådgivere og entreprenører i å lykkes med gjennomføring av prosjektene i samsvar med felles mål.

Dato og tid

  • 05.03.2024 09:0015:30

Program

Hva er samspill som gjennomføringsmodell?
• Grunnprinsipper
• Modeller
• Når passer samspill?

Organisering
• Integrert organisasjon
• Roller, mandat, beslutninger

Oppstart av samspillprosjektet
• Etablering av felles prosjektmål
• Tilrettelegge for god samarbeidskultur
• Tilrettelegge for vedlikehold av samarbeidskultur

Prosjektutviklingsfasen
• Ledelse og styring under fase 1
• Verdistyrt prosjektutvikling
• Prosesstyring
• Løsning- og målprisutvikling
• Brukerinvolvering
• Typiske utfordringer
• Overgangen til fase 2

Gjennomføringsfasen
• Ledelse og styring under fase 2
• Risikohåndtering
• Rapportering og fakturering
• Oppfølging av fremdrift og økonomi
• Endringshåndtering
• Typiske utfordringer

Case studie

Det blir lagt opp til lunsj og pauser underveis.

Kurs

Hotell
Hotellrom må bookes av deltakerne selv. Vi har holdt av et antall hotellrom, som kan bookes her:
Vi har reservert rom fra 04.-06. mars 2024 og dette er standard enkeltrom inneholdende en enkeltseng, smart-TV med casting og skrivebord.
Pris kr 1.690,- per natt.
Frokost er inkludert i prisen

Rommene holdes frem til 20.02.2024

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Nyhet!

Arrangør

association
association

Konferanse

Radisson Blu Hotel Plaza Oslo m/livestreaming

03.09.2024

Samspillkonferansen 2024 – Oslo

Arrangør

association