Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!
EU-standard-NS-EN17680:2023

Temakurs: Ny EU-standard for bærekraftig ombygging av bygninger

Kunnskap i bruk av den nye standarden, NS-EN 17680:2023 – Bærekraftige byggverk, vil gi deg grunnlag for å kunne kartlegge om din(e) bygning(er) har et grunnlag for et bærekraftig langt liv. En slik kartlegging vil gi et helhetlig perspektiv på bygningsmassen utover det, for eksempel kun teknisk tilstand, kan svare ut. Husk at levetid for bygninger er en sum av livssykluser. Det gir grunnlag for nye måter å behandle LCC og LCA.

 • 17.10.2023
 • 12.30-14.30
 • Digitalt
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 17.10.2023
 • 12.30-14.30
 • Digitalt

Dette arrangementet er avsluttet.

Vi er inne i en tid hvor det skjer mye som får stor betydning for den eksisterende bygningsmasse. Stikkord som klimaendring og klimaavtale, sirkulær økonomi mm. EU besluttet i 2018 at de skal oppgradere 35 millioner bygninger i perioden 2020 – 2030. Det krever kompetanse om hvilke bygninger som har gener for et langt liv.
Det har vært en lang reise som under temaet «Bærekraftig ombygging» på Nordisk nivå og som nå har endt med en europeisk standard basert på prinsipper og metoder i NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk.

Levetid for bygninger er en sum av livssykluser. Det gir grunnlag for nye måter å behandle LCC og LCA på.

Målgruppe

 • Personell med ansvar for å stille diagnoser som grunnlag for tiltak i kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Offentlige og private eiendomsforvaltere
 • Utførende
 • Bestillere
 • Takstmenn
 • Rådgivere
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Boligsameier

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Svein Bjørberg

Professor emeritus / FoU-leder , Multiconsult AS

Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Svein har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var Svein tilknyttet NTNU som professor II.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Robin Sæterøy

Seniorrådgiver, Multiconsult Norge AS

Robin Sæterøy jobber som seniorrådgiver i Eiendomsledelse i Multiconsult. Der jobber han tett med kunder på strategisk perspektiv, og deltar i både utredning og iverksettelse av eiendomsstrategiske tiltak. Robin er utdannet siviløkonom med finansspesialisering og har en master i eiendomsutvikling.

Dato og tid

 • 17.10.2023 12:3014:30

Program

12.30 Vi kommer oss på nett

 • Velkommen
 • Praktisk info

Quality Norway

12.40 Veien til NS-EN 17680:2023 Sustainable refurbishment

 • Bakgrunn – Beslutninger i Nordisk Ministerråd
 • Utfordringer i eksisterende bygningsmass e- Levetid er en sum av livssykluser!!

Svein Bjørberg, NBEF

12.50 NS-EN 17680:2023 Sustainable refurbishment

 • Gjennomgang av standarden
  – Målsetning
  – Metodikk
  – Eksempler på hjelpematriser
 •  Diagnose
  – Hvor ligger Genene for et langt liv?

Svein Bjørberg, NBEF

13.45 Verktøy

 • multiMap fra regneark til database gjennom 25 års erfaring
  – Eksempler på resultater

Robin Sæterøy, Multiconsult

14.15 Diskusjon

14.30 Oppsummering og avslutning

 

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.