Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Tilsyn og vurdering av eltavler

Kategori: Kurs

Publisert: 09. august, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Tilsyn og vurdering av eltavler

Kategori: Kurs

Publisert: 09. August, 2022

Author name

Monica H. Grønli

I dette 2-dagers nettkurset fra Tavleforeningn vil du få innføring i nødvendig tilleggskompetanse for en særskilt vurdering av tilstandsgraden i tavler på bakgrunn av tavlenes regelverk, behovet for sikkerhet og aktuell betjeningskategori.

Inkludert i kursprisen er kursbevis og tilgang til kursmateriell.

Kurset gjennomføres flere ganger i året og varer i 2 dager. I tillegg kjører Tavleforeningen rundt 20 andre kurs, se oversikt over alle kurs fra Tavleforeningen her.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

«Meget fornøyd med kurset! Det er tydelig at foreleserne har god kjennskap til materialet de presenterer og er lommekjente i faget.»

«Var veldig interessant å få faglig input på feilkilder og årsak til at feil fikk utvikle seg.»

«Veldig nyttig kurs, fikk mer input en forventet!»

«Veldig bra kurs! Til tross for tungt, teoretisk stoff evnet forelesere å holde på oppmerksomheten fra start til slutt. Relevant gjennomgang av emnet, med gode, praktiske eksempler fra hverdagen.»

«Fint kurs, lett å holde konsentrasjon, presist og kort og relevant på de forskjellige tema

Fagpersonell mangler spesialkompetanse

Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. Her har anleggseierne og tilsynsmyndighetene et viktig ansvar og det er behov for kvalifisert fagpersonell for gjennomføring av tilstandskontroller og vurderinger. Forskrifter og normer gir føringer for hvilke kompetanse fagpersonell skal ha og hvilke metoder og kontrollpunkter som gjelder.

Tavleforeningen erfarer at fagpersonell ofte mangler spesialkompetanse for vurdering av sikkerhetsnivået i tavler og at eksisterende normer ikke legger tilstrekkelig vekt på tilstandskontroll av tavlene som utstyr.

Kurset er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse for en særskilt vurdering av tilstandsgraden i tavler på bakgrunn av tavlenes regelverk, behovet for sikkerhet og aktuell betjeningskategori.

Forskrifter og normer gir føringer for hvilke kompetanse fagpersonell skal ha og hvilke metoder og kontrollpunkter som gjelder.

Nyttig og viktig supplement

Det legges vekt på regelverk og kritiske faktorer for sikkerheten i tavler. I tillegg presenterer kurset en sjekkliste, «Tavlesjekken», med kontrollpunkter for systematisk gjennomgang og vurdering av kritiske faktorer sikkerheten i tavlen. Det stilles også til rådighet en Håndbok for praktisk bruk av sjekklisten og nærmere forklaring av kontrollpunktene. Hjelpemiddelet blir også tilgjengelig i en web-utgave.

Kurset, sjekklisten og Håndboka må ses på et nyttig og viktig supplement til generell elektrokompetanse og annen opplæring for tilsyn og vurdering av elektriske anlegg.

Gruppearbeid og caser

Kursets dag 2 legger vesentlig vekt på gruppearbeid. Deltakerne får utlevert et case, basert på konkrete tavler, som blir dokumentert i tekst og tegninger. Deltakerne skal gjennomføre en teoretisk og praktisk tilstandskontroll med bakgrunn i Tavlesjekken med veiledende Håndbok. Gruppearbeidet skal også utrede kritiske faktorer i eldre tavler som fremstilles på bilder.

Kurset er en videreutvikling av tidligere kurs «Tavlesjekken» med et nå skjerpet fokus på tilsyn, kontroll og tilstandsvurdering.

Målgruppe

  • Elsikkerhetskontrollører
  • DLE – Det lokale eltilsyn
  • Elektropersonell i næringsvirksomhet
  • Elektropersonell i bygningsforvaltning
  • Rådgivende ingeniører elektro
  • Installatører
  • Tavleprodusenter

Få bedre pris på våre kurs som bedriftsmedlem - visste du at skoleverket får gratis medlemskap hos Tavleforeningen?

Få bedre pris som bedriftsmedlem

Alle kan delta på kurs fra Tavleforeningen, men er du bedriftsmedlem får du rabattert pris.
Les mer om pris på medlemskap her.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Om Tavleforeningen

Tavlefaget lærer du hos oss! Vi utvikler kurs i samarbeid med Tavleforeningen som er en faglig bransjeorganisasjon for tavlebransjen og et kompetansesenter inne tavlefag.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet, funksjon og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner. Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Tavlemontører er viktige elektrofagarbeidere og vi bistår tavleprodusenter eller andre som bygger tavler med opplæring av lærlinger og hjelpearbeidere ved å tilby TAVLESKOLEN, et 2-delt kursprogram på i alt 4 dager. For fagpersonell som har faglig ansvar eller prosjekterer elektrotavler, tilbyr vi kurs som gir nødvendig spesialisert opplæring, enten man jobber hos tavleprodusent, installatør, maskinbygger eller konsulentfirma. Tavlefaget er et omfattende fagfelt med behov for bred kompetanse og helhetsforståelse og i samarbeid med Tavleforeningen tilbyr en rekke behovsrettede fagkurs som henvender seg til tavleprodusenter, installatører, maskinbyggere, konsulenter og byggherrer.
Les mer om Tavleforeningen her.

Tavle-hoved-logo

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din