Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Vær rustet for fremtidens vedlikehold

Kategori: Generelt

Publisert: 06. mai, 2021


Author name

Monica H. Grønli

Vær rustet for fremtidens vedlikehold

Kategori: Generelt

Publisert: 06. May, 2021

Author name

Monica H. Grønli

Hvordan sørge for effektiv og samtidig forsvarlig drift i industrien? Det kommer stadig nye føringer og direktiver fra EU, og med teknologisk hjelp får vi nye hjelpemidler hele tiden.

Alvorlige avvik ble ikke rettet opp

28. september 2020 oppstod en alvorlig brann på Equinors anlegg for flytende gass (LNG) på Melkøya utenfor Hammerfest. Petroleumstilsynet hadde i flere år varslet om store avvik som blant annet kunne forårsake brann i anlegget. I rapporten etter ulykken kommer det frem at det ble avdekket alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling.

Avvikene i rapporten er relatert til ledelse og styring, bemanning i organisasjonen, risikoanalyser, vedlikehold av filtre og oversikt over eksterne beredskapsressurser. Det fremgår også av rapporten at Equinor pålegges å heve kompetansen og sørge for gode rutiner for formidling av kunnskap og nødvendig informasjon.

Heldigvis gikk ingen liv tapt i ulykken, men den har hatt enorme økonomiske konsekvenser for driften i lang tid etterpå, og anlegget er fremdeles ikke igangsatt.

Viktig med god innsikt og kompetanse

«Det er viktig å være oppdatert på det faglige innholdet for å kunne holde tritt med utviklingen i industrien generelt», sier Per Schjølberg, førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (NTNU). «Det er også et krav fra myndighetene å holde seg oppdatert og sørge for at sertifiseringen ikke er eldre enn 3 år dersom man jobber med vedlikehold».

Schjølberg er faglig ansvarlig for sertifiseringskursene World Class Maintenance vedlikeholdsledelse og vedlikeholdstekniker. Opplæringen er utviklet av Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) og et tilbud via Quality Norway som godkjent kursarrangør.

Først ut i Europa

Norge er først ut med å tilby kurs for vedlikeholdsledere i Europa, og nå har flere andre land vist interesse for å innføre samme modell for opplæring og sertifisering.

I en verden der utviklingen skjer raskt, er tre år lang tid. Derfor tilbyr NFV, i samarbeid med Quality Norway, årlige samlinger der man kan oppdatere seg på trender og nyutviklinger innen vedlikeholdsfaget.

Smart vedlikehold er fremtiden

Smart vedlikehold omfatter både preventivt og prediktivt vedlikehold, og er neste steg etter prediktivt vedlikehold. Teknologien bidrar i stor grad til å lette vedlikeholdsarbeidet. Smart vedlikehold er svært aktuelt, kan Per Schjølberg fortelle, og legger til at mange bedrifter har for lite refleksjon rundt vedlikeholdets bidrag til bunnlinjen. For å kunne drive produksjons- og prosessanlegg på en sikker og forsvarlig måte – i tillegg til å sikre at bedriften har en miljøvennlig drift – må man vite hvilke muligheter som finnes.

Det er de fremtidsrettede bedriftene som kommer best ut av disse situasjonene. Ved hjelp av sensorer (for eksempel vibrasjonsanalyser) og annen smart teknologi kan man samle data og predikere potensielle hendelser i fremtiden. Dermed sikrer man optimal profitt og smart utnyttelse av anleggene. Vel så relevant er det også å være forberedt på uventede utfordringer og problemer som kan dukke opp.

Lærer å forutse det uforutsette

Schjølberg påpeker at det er svært viktig å være etterpåklok på forhånd – og dermed kunne være forberedt på hva som kan skje i fremtiden. Dersom det oppstår avvik, er det viktig at de som håndterer avviket kan tolke innholdet, identifisere eventuelle problemer og ikke minst vite hvordan problemet bør løses.

«I løpet av kursene får deltakerne riktige verktøy og forutsetninger for å sette dette ut i praksis,» forteller Schjølberg. Det er lagt opp til mye praktisk deltakelse i kursene med gruppeoppgaver og workshops der man skal ta for seg komplekse problemstillinger. Han opplever at deltakerne er veldig fornøyde og at de føler de har fått den kompetansen og tryggheten de trenger for å kunne optimalisere prosesser og effektiviteten gjennom vedlikehold.

I mange tilfeller rapporterer de også tilbake etter endt kurs at bedriften har fått en ny retning og endret til å drive smartere, mer effektivt og mer forsvarlig. Han opplever også ofte at de som har deltatt én gang, kommer tilbake senere og har da gjerne flere kolleger med seg.

Bli sertifisert og få dokumentert kompetanse!
Meld deg på kurset Vedlikeholdstekniker her
Meld deg på kurset Vedlikeholdsledelse her

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din