Vil vi gå tilbake til fysiske kurs etter koronaen?

Kategori: Generelt

Publisert: 25. februar, 2021


Author name

Monica H. Grønli

Vil vi gå tilbake til fysiske kurs etter koronaen?

Kategori: Generelt

Publisert: 25. February, 2021

Author name

Monica H. Grønli

Et år etter at Norge stengte ned, begynner vi så smått å se fremover til tiden etter koronaen. For hvordan vil verden se ut når folk er vaksinert – når vi kan begynne å samles igjen og ikke minst reise fritt rundt? Vi tror at det det blir mye aktivitet i starten, men også at det blir mindre reisevirksomhet i arbeidslivet.

Store besparelser på jobbreiser i 2020

Tall fra Simployer indikerer at norske bedrifter og arbeidsplasser sparte milliarder på mindre reisevirksomhet i koronaåret 2020. Antallet jobbreiser ble redusert med nesten 40%. En del av disse reisene er nødvendig reisevirksomhet som ville vært gjennomført under mer normale omstendigheter. Likevel ser vi for oss at det blir en nedgang i jobbreiser i årene som kommer – også etter at landene åpner opp igjen.

En av årsakene til at vi tror det, er at vi nordmenn er blitt vant til å delta på digitale møter og kurs. Mange har nok tidligere kviet seg for å delta på digitale kurs i frykt for å få mindre utbytte av det faglige innholdet. Det som før virket vanskelig å gjennomføre, har vist seg å være en enkel og svært effektiv måte å tilegne seg kunnskap. Ved å flytte fysisk møteaktivitet til digitale plattformer har mange arbeidstakere – og ikke minst arbeidsgivere – sett verdien av å spare tid og ressurser på reisevirksomhet.

Foretrekker en blanding av fysisk og digital kursdeltakelse

Seniorrådgiver ved Drift- og vedlikeholdsdivisjonen i Statens Vegvesen, Kari Aamot, mener det er fordeler og ulemper ved begge kursformatene. Selv har hun deltatt på sertifiseringskurset World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2020/2021. Dette kurset skulle opprinnelig være fire fysiske samlinger, men kun den første ble gjennomført som planlagt. De tre andre modulene ble flyttet over til den digitale plattformen etter at arrangementer ikke lenger var tillatt å gjennomføre.

Det er helt klart mange fordeler ved å delta i digitale kurs, mener Aamot, og trekker frem at bedriften sparer penger og arbeidstid som går bort i reisetid og overnatting. I tillegg blir man mye mer effektiv før og etter kurset, fordi det er mulig å jobbe frem til 5 minutter før kurset starter. Når kurset er over, kan man fortsette der man slapp.

«Dette er et format som jeg tror vil fungere bra for oss i de tilfellene man skal holde seg oppdatert og få litt påfyll – gjerne med et to-tre timers kurs», sier Aamot i Statens Vegvesen.

Hun tror at terskelen for å melde seg på et digitalt kurs er blitt lavere etter 2020, og påpeker at alle er blitt godt vant med å jobbe hjemmefra.

Så og si alt foregår digitalt – det har også åpnet for at flere fra samme avdeling kan delta i de mindre kursene. Selv om de ikke nødvendigvis jobber direkte med det aktuelle temaet, har de stort utbytte av å øke kompetansen generelt og kanskje få et innblikk i noe de kan jobbe med senere i karrieren.

Trenger du å friske opp fagkunnskapen? Se her hvilke kurs vi tilbyr.

Relaterte artikler

Skadeundersøkelser på bygg – kan vi nok om det?

Hvordan er egentlig kunnskapen om bygningsskader blant de som jobber med det? Tidligere undersøkelser fra Mycoteam viser at om lag halvparten av alle vannskader som er meldt inn, blir håndtert feil. Fra 2010-2020 ble det meldt inn 932 728 vannskader til forsikringsselskapene i Norge. Det tilsvarer om lag 85 000 i snitt pr. år, ifølge tall fra […]

GDPR – Hvordan sikre etterlevelsen av personvernreglene

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Med innføringen av GDPR i 2018 fikk vi nye personvernregler som er mer detaljerte og mer omfattende enn de vi hadde tidligere. GDPR har betydning for både offentlig og privat sektor fordi forordningen skjerper kravene […]

Arbeidsgivers dokumentasjonskrav ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Av Anniken Iversen, Advokat MNA, Advokatfellesskapet Lovende For at en oppsigelse skal ha saklig grunn må arbeidsgiver kunne dokumentere de forholdene som begrunner oppsigelsen. I denne artikkelen får du vite hva som bør inngå i dokumentasjonen. Arbeidsmiljøloven er en sosial vernelov og det stilles strenge krav til dokumentasjon dersom arbeidsgiver skal gå til oppsigelse av […]

Kunnskap som øker verdien din