Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Mer kunnskap om bygg

Kategori: Aktuelt

Publisert: 04. november, 2021


Author name

Monica H. Grønli

Mer kunnskap om bygg

Kategori: Aktuelt

Publisert: 04. November, 2021

Author name

Monica H. Grønli

Næringen trenger mer kunnskap om livssyklusen til bygg

I mer enn 50 år har byggingeniør Svein Bjørberg arbeidet for mer kvalitet i byggenæringen. Men fortsatt er det en stor utfordring at bransjen mangler kunnskap om hele livssyklusen til et bygg.

– Mangelen på kompetanse om det totale livsløpet, er hovedproblemet i dag: Kunnskap om hvordan effekten av bygget bidrar til verdiskaping for eier og bruker. For det er stor forskjell på byggeprosessen; fra ide til ferdig bygg, og den totale livsløpsprosessen. Effekten av bygget, fremkommer ikke før etter noen år, sier Svein Bjørberg, FoU-leder i Multiconsult og professor emeritus ved NTNUs fakultet for arkitektur og design og fakultet for ingeniørvitenskap.

Gode bygg bidrar til et bedre samfunn

Han minner om Stortingsmelding 28 fra 2011-2012, «Gode bygg for eit betre samfunn». Den påpeker viktigheten av livsløpsplanlegging i planlegging og byggeprosessen.

– Gode bygg bidrar til et bedre samfunn. Men da må verdikjede-begrepet omfatte alt fra idé til gjenbruk, og en sirkulær livsløpsøkonomi. Virkelig gode bygg skal vare over tid, og da må de tas vare på. Det vil si at de må forvaltes godt slik at det blir en bærekraftig balanse mellom økonomi, miljø og det sosiale for brukerne, sier Bjørberg.

Svein Bjørberg forteller at bygget må fungere for: 1) Den enkelte arbeidstakers arbeidsplass, 2) Organisasjonen i bygget, med riktig arealfordeling og god logistikk, 3) Bygningsforvalterne; de som har ansvar for Facility Management (FDVUS) og 4) Besøkende.

– Bygget skal fungere for alle disse gruppene, ikke kun med en gang bygget står ferdig, men over tid – med et lavest mulig ressursforbruk. Begrep som «tilpasningsdyktig» blir et viktig begrep, det handler om hvordan vi skrur bygget sammen, sier han.

Les hele artikkelen fra fremtidensbygg.no her.


Svein Bjørberg er en dyktig foreleser og tilbyr følgende tilstandskurs på bygg:

 1. Innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424
  30. november 2021 kl. 8.30-12.30 – Les mer og meld deg på her.
  11. januar 2022 kl. 8.30-12.30 – Les mer og meld deg på her.
  29. mars 2022 kl. 8.30-12.30 – Les mer og meld deg på her.
  31. mai 2022 kl. 8.30-12.30 – Les mer og meld deg på her.
 2. Oppbygging av vedlikeholds- og utviklingsplan basert på strategier og NS 3424
  9. desember 2021 kl. 8.30-12.30 – Les mer og meld deg på her.
  13. januar 2022 kl. 08.30-12.30 – Les mer og meld deg på her.
  31. mars 2022 kl. 08.30-12.30 – Les mer og meld deg på her.
  2. juni 2022 kl. 08.30-12.30 – Les mer og meld deg på her.
 3. Ombygging i praksis: Utfordringer i lovverket. teknikk og gjennomføring
  15. mars 2022 kl. 08.30-15.30 – Les mer og meld deg på her.

Uttalelser fra tidligere deltakere:

«4 timer er alt for fort med Svein Bjørberg. Kan høre på han hele dager. Uten pause :)»

«Lengden av kurset var bra. Fantastisk å måtte ikke bruke en hel dag slik at det er lettere å få med kurset inn i travle arbeidsdager.»

«Dette var et enestående flott kurs med en veldig flink og kunnskapsrik foreleser så takk skal dere ha.»

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din