Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Bærekraftskolen

Nyhet! Bærekraftskolen

Kategori: Nyhet

Publisert: 10. februar, 2023


Author name

Monica H. Grønli

Nyhet! Bærekraftskolen

Kategori: Nyhet

Publisert: 10. February, 2023

Author name

Monica H. Grønli

Bærekraftskolen er en unik mulighet for deg som ønsker å lære mer om bærekraft og hvordan du kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Her vil du få muligheten til å lære om viktige temaer som bærekraftstrategi, åpenhetsloven, aktivitet- og redegjørelsesplikten, samt klima- og naturrisikovurderinger. Passer godt for deg som er bærekraftansvarlig eller har ansvaret for bærekraftstrategien i din bedrift.

Strukturert aktsomhetsvurderinger

Pan Innovasjon AS var i gang med å utforme etiske retningslinjer, og vi anså det som relevant å inkludere aktsomhetsvurderinger i dette arbeidet. Verdien av Tavler-prosessene samsvarte med forventningene våre, og bidro til å gjennomføre disse oppgavene på en effektiv og engasjerende måte.
– Det er behagelig å gjennomføre disse arbeidsoppgavene i en digital struktur, mener Veronika.
“Den viktigste verdien for oss, var at vi fikk utarbeidet våre etiske retningslinjer basert på gode refleksjoner som ledet til reelle tiltak, som ble tilrettelagt for via Tavler sitt verktøy”
— Veronika Bazika, Inkubatorleder, Pan Innovasjon AS

Trengte starthjelp

Før samarbeidet med Tavler manglet netthandelen en klar plan for hvordan å prioritere tiltakene og måle fremgangen i eget bærekraftarbeid. House of Hygge-gründerne ville ikke grønnvaske seg selv i form av virkelighetsfjerne konsulentrapporter. Bestillingen var klar.
– Vi trengte et dynamisk verktøy som vi kunne bruke hele tiden og som veileder oss underveis, sier Schou. Dermed falt valget falt på bærekraftstavlene til Tavler.
“Tavlingen satte bærekraftarbeidet vårt i system. Vi ble bevisstgjort på hva vi gjør bra i dag, og hvor vi kan bli enda bedre.”
— Tiril Schou, medeier i House of Hygge

Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer når det gjelder å sikre en bærekraftig fremtid. Klimaendringer, overforbruk av naturressurser, økende befolkningsvekst og en stadig økende globalisering gir oss utfordringer vi aldri har møtt før. Derfor er det viktigere enn noen gang å sørge for at vi har kunnskapen og verktøyene som trengs for å møte disse utfordringene.

Bærekraftskolen gir deg en unik mulighet til å lære om bærekraft på en interaktiv måte. Du vil få muligheten til å delta i diskusjoner, delta i gruppearbeid og stille spørsmål til eksperter på området. Du vil også få muligheten til å lære om nye verktøy som kan bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Det er viktig å merke seg at bærekraft ikke bare handler om å beskytte miljøet, men også om å sikre en rettferdig og inkluderende samfunnsutvikling. På Bærekraftskolen vil du lære om hvordan du kan bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å tenke på både miljø og samfunn. Du vil også få muligheten til å lære om hvordan du kan integrere bærekraft i din egen hverdag og i din karriere.

Alt i alt er Bærekraftskolen en unik mulighet for deg som ønsker å lære mer om bærekraft og hvordan du kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Her vil du få muligheten til å lære av eksperter, delta i diskusjoner og utveksle erfaringer med andre deltakere.

Bærekraftskolen gjennomføres i samarbeid med Tavler AS og består av 4 uavhengige kurs:

  1. Utvikling og implementering av bærekraftstrategi – (Forankring, utvikling og implementering av tilpasset bærekraftstrategi i egen virksomhet) Les mer og meld deg på her.
  2. Implementering av åpenhetsloven – (Implementering og gjennomføring av åpenhetslovens plikter i egen virksomhet, i egen virksomhet, ved bruk av egne ressurser) Les mer og meld deg på her.
  3. Implementering av aktivitet- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven – (Implementering og gjennomføring av likestillings- og diskrimineringslovens plikter, herunder aktivitets- og redegjørelsesplikten – i egen virksomhet, ved bruk av egne ressurser) Les mer og meld deg på her.
  4. Klimarisikovurderinger og styring av klimarisiko – (Gjennomføring av klima og naturrisikovurderinger og rapportering på klimarisiko og naturrisiko) Les mer og meld deg på her.

Alle kurs gjennomføres over en halv dag. Hvert kurs gir kursbevis. Deltakere kan ta kursene hver for seg eller gjennomføre hele skoleløpet. Det anbefales å følge strukturen og oppbyggingen som presentert over.

Velkommen!

Enkelt – effektivt – engasjerende

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din