Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Sakkyndig virksomhet

Kategori: Kurs

Publisert: 31. mars, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Sakkyndig virksomhet

Kategori: Kurs

Publisert: 31. March, 2022

Author name

Monica H. Grønli

Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres og alle våre kurs gir deg dokumentert kursbevis.

Det er et krav at sakkyndig virksomhet har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Dette opplegget er spesiallaget for å gi det nødvendige kompetanseløftet som kreves.

Faglig ledere og kontrollører er pålagt å holde sin kompetanse oppdatert både når det gjelder aktuelt regelverk og den tekniske kompetanse som forventes i forhold til dagens mer og mer avanserte utstyr.

Hva er sakkyndig virksomhet?

Det er en virksomhet som tilfredsstiller visse krav med hensyn til organisering, kvalitetssikring og kompetanse.

Vi har 4 kurs og 1 konferanse innen Sakkyndig virksomhet i samarbeid med KranTeknisk Forening. Se oversikt over alle kurs og konferanser HER.

  • Kursene vil berøre svært mange interessante temaer på en ny og illustrativ måte
  • Våre forelesere har lang og bred erfaring innen blant annet  planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner, konstruksjon av kraner, kontroll og vedlikehold av kraner og undersøkelser av kranulykker

Siden både regelverket og den teknologiske utviklingen endrer seg så fort som den gjør nå, har KranTeknisk Forening utviklet en kursportefølje for oppdatering som består av 4 frittstående kurs for å hjelpe de sakkyndige til å gjøre en mer etterrettelig og enhetlig kontroll. Kursene gir også svært nyttig informasjon til kraneiere.

Krav om nødvendig opplæring

Kravet om nødvendig opplæring og oppdatering stammer fra Forskrift om administrative ordninger nr. 1360 § 8-6: Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr. Det er også utarbeidet tilleggskriterier til dette kravet:  Samordningsrådets tilleggskriterier til § 8-6 Opplæring og oppdatering.

Forskriften sier blant annet:

  • For å utføre sine oppgaver fullt forsvarlig skal sakkyndig virksomhet ha nødvendig kompetent personale
  • Det personalet som skal utføre kontrollen, skal ha kunnskap om gjeldene lover, forskrifter og standarder
  • Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres
  • Virksomheten skal ha rutine for hvordan kompetansen opprettholdes og at nødvendig opplæring/oppdatering gjennomføres

Les hele forskriften på lovdata.no:
Forskrift om administrative ordninger nr. 1360 §8-6
Kapittel 8

Kontrollørcamp-sakkyndig-virksomhet

Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet?  Da bør du få med deg KontrollørCamp 2022!  Her blir det faglig påfyll, oppdatering på regelverket og god mulighet til å bygge nettverk med andre kontrollører.

Oversikt over alle kurs og konferanser

Konferanse, digitalt:
KontrollørCamp 2022
10. mai.  Les mer og meld deg på her

Temakurs, digitalt:
Oppdatering for sakkyndig virksomhet: roller og ansvar – krangrupper og levetidsvurdering
Hva betyr dette og hvilke konsekvenser har vår signatur?
4. april kl. 12.00-15.00. Les mer og meld deg på her
27. september kl. 12.00-15.00. Les mer og meld deg på her

Temakurs, digitalt:
Oppdatering for sakkyndig virksomhet: Sonebegrensning, tandemkjøring, frakt av flytende metall, kranbaner, wireproblematikk og kranulykker

Hva sier de harmoniserte kranstandarder?
26. april kl. 12.00-14.00. Les mer og meld deg på her

Temakurs, digitalt:
Regelverksoppdatering for sakkyndig virksomhet
Bli oppdatert på Arbeidstilsynets gjeldende regelverk.
19. oktober k. 09.00-12.00.  Les mer og meld deg på her

Temakurs, digitalt:
Oppdatering for sakkyndig virksomhet: Sonebegrensning, tandemkjøring, frakt av flytende metall, kranbaner, wireproblematikk og kranulykker
Hva sier de harmoniserte kranstandarder?
25. oktober kl. 12.00-14.00. Les mer og meld deg på her

Fysisk kurs på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten:
Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet
1. og 2. november.  Les mer og meld deg på her

Våre arrangementer er åpne for alle, men bedrifter og ansatte i bedrifter som er medlemmer i KTF får minimum 10% rabatt på kursavgiften for deltagere.

Gjennomføring

De digitale kursene gjennomføres på undervisningsplattformen Zoom. Løsningen er enkel og krever ingen teknisk kompetanse - kun tilgang til internett! Du får i forkant av kursstart tilsendt informasjon og en link som kobler deg direkte opp til kurset. Quality Norway deltar med digital møtevert som bistår deg teknisk og er tilgjengelig for spørsmål gjennom hele kurset.

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din