Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

Samspill som gjennomføringsmodell

 – med mulighet for sertifisering som samspillsleder

Eneste i Norge! Marstrand er Norges første og eneste aktør som sertifiserer Samspillsledere.

Alle kursene er selvstendige og uavhengige kurs. Kursene kan også tas enkeltvis og uten sertifisering og man mottar kursbevis etter hvert kurs og et sertifiseringsbevis etter bestått eksamen.

Vi hjelper deg å sikre at dine samspillprosjekter lykkes hver gang!

  • 31.10.2023
  • 9.00-15.30
  • Ingeniørenes Hus, Oslo
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • 31.10.2023
  • 9.00-15.30
  • Ingeniørenes Hus, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Nå tilbyr Quality Norway sammen med Marstrand, Lasse Simonsen og Arne Scott kurs som gir deg mulighet for sertifisering som Samspillsleder. Kursprogrammet består av 3 moduler. Sertifiseringsløpet tydeliggjør hvordan man kan lykkes med samspill som gjennomføringsmodell basert på kunnskap og forståelse.

Kursmoduler

1 Samspill som gjennomføringsmodell
31. oktober 2023
7. mai 2024
12. november 2024

2 Kultur, team og ledelse i samspillsprosjekter
1. november 2023
8. mai 2024
13. november 2024

Kursmodul 3 Samspillkontrakter
5. og 6. desember 2023
29. og 30. mai 2024
4. og 5. desember 2024

Om samspill

Samspill som gjennomføringsmodell kan gi optimaliserte løsninger, bedre kontroll, økt verdi og godt
samarbeid – forutsatt at man tar ut potensialet. Når man designer en gjennomføringsmodell for
samspill, kreves det en helhetlig forståelse for alle dimensjonene av samspill – det er ikke tilstrekkelig
med kontraktforståelse. Videre, det holder ikke å designe en god modell, den må settes ut i live i
prosjektet.

Samspill er en høyaktuell gjennomføringsmodell der alle jobber mot et felles mål og arbeidet gjennomføres
av en integrert organisasjon. Partene gjennomfører prosjektet basert på en kommersiell modell
med deling av gevinst og risiko. Kritiske suksessfaktorer er tillit, et velfungerende team og en god
samarbeidskultur

Målgruppe

• Oppdragsgivere og leverandører
• Ledere
• Prosjektledere
• Prosjekteiere
• Byggeledere
• Prosjekteringsledere
• Prosjektstøtteressurser
• Prosjektressurser
• Innkjøpere
• Kontraktledere
• HR-personell
• Organisasjonsutviklere
• Jurister

Kursprogram

Grunnleggende faktorer for å lykkes med samspillsprosjekter er:
• Design av modell for samspillsprosjektet
• Design av kontrakt som passer til valgt modell
• Velge og sette sammen riktig team
• Utvikling av team og samhandlingskultur
• Tydelig organisering, prosjektledelse og prosjekteierstyring som er tilpasset samspillprosjektet
• En god prosjektutviklingsfase som leder frem til et optimalt prosjekt og enighet om målpris
Marstrand har utviklet et kursprogram i samarbeid med Lasse, Arne og Quality Norway i samspillprosjekter
bestående av klasseromskurs og workshops for å imøtekomme et økende kompetansebehov i markedet.
Vi gjør dette med et mål om å styrke bransjens evne til å lykkes med sine prosjekter, det være seg
byggherrer, entreprenører, rådgivere eller leverandører. Ved gjennomføring av alle modulene i kursprogrammet kvalifiserer du til å bli «Sertifisert samspillsleder» sammen med dokumentasjon på basiskompetanse i prosjektledelse og en avsluttende eksamen.

 

Eksamen og sertifisering

For å kvalifisere deg til «Sertifisert samspillsleder» må du i tillegg til å ha gjennomført 3 kursmoduler,
dokumentere prosjektkompetanse, og bestå eksamen. Du må ha følgende forhåndskunnskaper for å sertifisere deg:

Basiskunnskaper i prosjektledelse
• Volum tilsvarende 3 kursdager, f.eks. PRINCE2 eller tilsvarende
• Dokumentasjon med kursbevis
• Lang erfaring med prosjektvirksomhet kan kompensere for manglende kurs

Minimum tre års erfaring med prosjektvirksomhet
• Dokumentasjon med CV

Gjennomført alle deler i kursprogrammet
• Dokumentasjon med kursbevis

De som har gjennomført kurset «Samspillskontrakter» i løpet av 2022 og 2023, trenger kun kursmodul 1 og kursmodul 2 for å ta eksamen.
Vilde M. L. Edvardsen er kontaktperson for spørsmål vedrørende sertifisering og treffes på vilde.edvardsen@marstrand.no eller telefon 920 78 079.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Marstrand og Norges bygg- og eiendomsforening.

Sertifisert samspillsleder – brosjyre

Dato og tid

  • 31.10.2023 09:0015:30

Program

Registrering fra kl 08.30

Hva er samspill som gjennomføringsmodell?
• Grunnprinsipper
• Modeller
• Når passer samspill?

Organisering
• Integrert organisasjon
• Roller, mandat, beslutninger

Oppstart av samspillprosjektet
• Etablering av felles prosjektmål
• Tilrettelegge for god samarbeidskultur
• Tilrettelegge for vedlikehold av samarbeidskultur

Prosjektutviklingsfasen
• Ledelse og styring under fase 1
• Verdistyrt prosjektutvikling
• Prosesstyring
• Løsning- og målprisutvikling
• Brukerinvolvering
• Typiske utfordringer
• Overgangen til fase 2

Gjennomføringsfasen
• Ledelse og styring under fase 2
• Risikohåndtering
• Rapportering og fakturering
• Oppfølging av fremdrift og økonomi
• Endringshåndtering
• Typiske utfordringer

Case studie

Det blir lagt opp til lunsj og pauser underveis.

Vedlegg

Sertifisert samspillsleder – brosjyre

PDF 2.67 MB

Kurs

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.