Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

TEK17 – byggteknisk forskrift

Kategori: Kurs

Publisert: 29. mars, 2022


Author name

Monica H. Grønli

TEK17 – byggteknisk forskrift

Kategori: Kurs

Publisert: 29. March, 2022

Author name

Monica H. Grønli

I dette nettkurset lærer du alt du bør vite om byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer. Meget omfattende kurshefte er inkludert i kursavgiften!

TEK17 kursene gjennomføres flere ganger i året og varer i 1 og 1/2 dag.

Neste kurs er 18. og 19. oktober 2022:

Foretakene må følge gjeldende byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer må være a jour med TEK17. Eldre styringssystem holder ikke.

Endringene fra tidligere forskrift skal være en del forenklinger og innsparinger. På mange områder er det likevel skjerpelser og endret tilnærming. Deler av forskriften kan føre til innsparinger på over 100 000 kr for en bolig. Innsparinger kan det være for alle bygningskategorier. Endringer vil uansett gjelde for alle byggverk.  Noen bygninger må ha endret bygningskropp når TEK17 gjelder.  Forskriften klargjør dokumentasjonsomfanget, som derfor i praksis øker.

Bygg-plan-bygningsloven-Jus

Kurset tar opp alle sider av TEK17, og har med de viktigste preaksepterte ytelsene. TEK10 er opphevet. Reglene om heiskontroll inngår ikke.

Det er endringer i halvparten av forskriftskapitlene. Alle kapitlene har justert veiledning – og mange bestemmelser har nye preaksepterte ytelser.  Preaksepterte ytelser binder etter endringene faktisk som forskrift. Mange av dem kan det være veldig vanskelig å analysere seg rundt.

Målgruppe

  • Prosjekterende
  • Anleggsledere
  • Formann/bas
  • Byggmestere
  • Søkere
  • Innkjøpere som må vite hva som skal kontraheres
  • Alle som jobber med byggesaker i kommuner og næring

Få bedre pris som bedriftsmedlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

i tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din