Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Byggherreforskriften-2021

Byggherreforskriften

Ny byggherreforskrift trådte i kraft 1. januar 2021. Dette kurset tar for seg både praktiske og teoretiske sider ved forskriften.
Det vil egne seg godt for de som trenger en rask innføring i forskriften, men også for de som trenger en oppdatering på de nye bestemmelsene.

 • 20.03.2024
 • 09.00 - 15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 20.03.2024
 • 09.00 - 15.30
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

Når den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1. januar 2021 medførte dette en rekke endringer for både byggherrer, entreprenører og prosjekterende.

Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften.

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift effektiv og trygg i planleggingen av bygge- eller anleggsarbeider.

Temaer som gjennomgås på kurset:

 • Byggherreforskriftens plassering i HMS-regelverket for bygge- og anleggsarbeider
 • Oversikt over HMS-organisasjonen med rollefordeling i bygge- og anleggsprosjekter
 • Oversikt over byggherreforskriften
 • Når og hvor kommer byggherreforskriften til anvendelse?
 • Byggherrens plikter
 • Delegering av byggherrens plikter (byggherrens representant)
 • SHA-plan (formål, kravene til innhold og funksjon)
 • Koordinatorrollen (om koordinators oppgaver, rolleforståelse, krav til kompetanse og habilitet, byggherrens oppfølging, dokumentasjonskrav)
 • Forholdet til entreprisemodellene
 • Krav til de prosjekterende
 • Krav til de utførende
 • Reaksjoner ved brudd på byggherreforskriften (straff, Arbeidstilsynet, privatrettslige sanksjoner)
 • Repetisjon, spørsmål og diskusjon

Underveis og mot slutten av kurset åpnes det for spørsmål, diskusjon – og gjerne workshop så langt tiden tillater, mellom deltakere og foreleser. Det blir også avbrekk med oppgaveløsning.

Påmelding

Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

Målgruppe

Fra byggherresiden retter kurset seg særlig mot personer som har funskjoner som SHA-koordinator, byggherrens representant, byggherreombud og andre som har representerer byggherre. Kurset er også relevant for alle som bistår byggherreselskaper med prosjektledelse og byggforvaltning, herunder utleie.

 • Byggherrer
 • Prosjekterende
 • Utførende
 • Alle som i sitt arbeid er i befatning med byggherreforskriften, enten det er i offentlig eller privat sektor.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Fredrik Frøshaug

Partner/advokat, Kvale AS

Fredrik leder Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Han har et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer og rettsområder, men er spesialisert på entrepriserett og fast eiendom.

Han bistår både byggherrer, entreprenører og rådgivere, og har erfaring med både byggeprosjekter og anleggsarbeider. Frøshaug har også erfaring med bistand tilknyttet andre juridiske entrepriserettslige regler knyttet til entreprisefaget, slik som insolvensutfordringer i byggeprosjekter, byggherreforskriften, samspillskontrakter og håndtering av forsinkelser og mangler i kontraktsforhold.

Dato og tid

 • 20.03.2024 09:0015:30

Program

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Kurset starter

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 Oppstart etter lunsj

15.30 Takk for i dag.

foredragsholder sørger for pauser underveis.

Temaer som gjennomgås på kurset:

 • Byggherreforskriftens plassering i HMS-regelverket for bygge- og anleggsarbeider
 • Oversikt over byggherreforskriften
 • Når og hvor kommer byggherreforskriften til anvendelse?
 • Byggherrens plikter
 • Delegering av byggherrens plikter (byggherrens representant)
 • SHA-plan (formål, kravene til innhold og funksjon)
 • Koordinatorrollen (om koordinators oppgaver, rolleforståelse, krav til kompetanse og habilitet, byggherrens oppfølging, dokumentasjonskrav)
 • Forholdet til entreprisemodellene
 • Krav til de prosjekterende
 • Krav til de utførende
 • Reaksjoner ved brudd på byggherreforskriften (straff, Arbeidstilsynet, privatrettslige sanksjoner)
 • Repetisjon, spørsmål og diskusjon

Underveis og mot slutten av kurset åpnes det for spørsmål, diskusjon – og gjerne workshop så langt tiden tillater, mellom deltakere og foreleser. Det blir også avbrekk med oppgaveløsning.

 

 

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.