Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Kurset ga Lasse den teoretiske tyngden han manglet

Kategori: Kurs

Publisert: 14. september, 2021


Author name

Monica H. Grønli

Kurset ga Lasse den teoretiske tyngden han manglet

Kategori: Kurs

Publisert: 14. September, 2021

Author name

Monica H. Grønli

-Etter at jeg tok kurset i vedlikeholdsledelse har jeg fått en helt annen teoretisk tyngde og bevissthet rundt faget mitt, sier vedlikeholdsleder i Isola AS, Lasse Stalsberg.

Lasse Stalsberg har jobbet som vedlikeholdsleder på Isola sin fabrikk i Notodden i mange år, og har naturligvis mye praktisk erfaring, men han savnet likevel mer teoretisk kunnskap om faget vedlikehold. Derfor grep han sjansen med begge hender da han fikk muligheten til å ta et kurs i vedlikeholdsledelse.

Lasse Stalsberg, vedlikeholdsleder på Isola sin fabrikk på Notodden

-Innholdet i kurset omhandlet mange relevante områder som passet for min arbeidssituasjon, også syntes jeg det var positivt at det var mulig å sertifisere seg. Rett og slett fordi det la et ekstra press på meg om å yte. I tillegg gir det meg både papirer mange etterspør og en tyngde i faglige diskusjoner, sier han.

-Bedre rustet

Kurset, som heter World Class Maintenance - Vedlikeholdsledelse, er et tilbud fra Norsk Forening for Vedlikehold. Teknisk arrangør er Quality Norway, en av Norges største på kurs, konferanser og arrangementer.

-Kurset stod hundre prosent til forventningene. Det var riktignok litt mer jobb enn jeg hadde forestilt meg på grunn av sertifiseringsprøven, men jeg har ikke angret et sekund på valget for prøven førte til at jeg var meget skjerpet under kurset og at jeg systematisk repeterte emne for emne før jeg gikk opp til sertifisering. Så nå sitter innholdet bedre enn det ellers ville gjort, sier Stalsberg og legger til.

-Jeg skulle ønske at jeg hadde tatt dette kurset før.

Gir et overordnet blikk

Stalsberg mener at, enten du har god teoretisk bakgrunn og mangler praktisk erfaring, eller det motsatte, slik som han, så gir kurset enda mer kunnskap. I tillegg blir man mer reflektert og trygg på hvilke metoder en kan bruke for å oppnå de mål som kreves når en styrer en vedlikeholdsavdeling.

-Man er innom mange felt i kurset, og det gir et veldig overordnet blikk på vedlikehold. Kurset har gitt meg et bedre helhetsbilde av viktigheten av samhandling mellom vedlikehold og produksjon. Vedlikehold er jo en ressurs – ikke en utgift, sier Stalsberg, som mener kurset har gjort han mye bedre rustet til å ha en god dialog med både produksjon og overordnet ledelse.

-Kurset har gitt meg mer kunnskap og ydmykhet til å forstå mer av helheten i de bakenforliggende mekanismene som er med på å gi resultater på bunnlinja.

Lærer smart vedlikehold

Stalsberg har i etterkant av kurset erfart at teorien han har lært er med på å bygge opp en bedre forståelse av hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan en kan finne varige løsninger på utfordringer innen vedlikehold.

-Jeg har fått stor nytte av dette i jobben min og kan bygge videre på det, sier han og oppfordrer alle som har mulighet til å ta kurset.

-Ved å ta vedlikeholdet i bedriften til et World Class Maintenance-nivå er det enklere å oppnå smart vedlikehold i bedriften. Du lærer rett og slett å gjøre riktige ting til riktig tid til minst mulig penger.

Dette har bidratt til at Stalsberg opplever større glede i arbeidet med vedlikehold.

-Jeg har blitt enda mer motivert og engasjert i vedlikeholdstenkning og mitt daglige virke, og fått en større trygghet og tyngde i rollen min. Jeg vil hevde at en god analytiker av vedlikeholdet er viktigere enn en mekaniker, fordi å gjøre riktig ting på riktig sted er helt essensielt for å få mest mulig ut av utstyret samtidig som du skal utnytte det lengst mulig.

Quality Norway arrangerer også kurset World Class Maintenance - Vedlikeholdstekniker på vegne av Norsk Forening for Vedlikehold.

Meld deg på her

World Class Maintenance - Vedlikeholdsledelse 2021/2022

World Class Maintenance - Vedlikeholdstekniker 2021/2022

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din