Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post

Historie

Tekniske Foreningers Servicekontor byttet navn til Quality Norway 1.12.2018

Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) ble etablert 1. mai 1995 av KranTeknisk Forening (KTF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Begge foreninger hadde siden starten vært tilsluttet Norske Sivilingeniørers Forening. Årsaken til etableringen var at begge foreninger ønsket å styrke den daglige drift av foreningene, slik at medlemmene skulle få mer ut av sitt medlemskap.
NFV besto av en industrigruppe og en bygg-gruppe. I 2001 ble bygg-gruppen i NFV etablert som egen forening under navnet Norsk Forening for Eiendomsforvaltning. 50% av aksjene i NFV ble overdratt til den nye foreningen. Norsk Forening for Eiendomsforvaltning har senere byttet navn til Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF).

I 1998 ble Norsk Sertifisering AS etablert som et heleid datterselskap av TFS.

I år 2000 overtok TFS sekretariatet for Norsk Eltavleforening (Tavleforeningen).

I 2003 startet foreningen Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) med TFS som sekretariat.

I 2018 overtok TFS sekretariatet for foreningen LOGMA (Logistikk og materialadministrasjon).

Navneskifte i desember 2018

1.12.2018 byttet Tekniske Foreningers Servicekontor navn til Quality Norway. Det gamle navnet har vært et flott navn på selskapet siden det ble etablert og gjennom mange år.

Tiden var imidlertid inne for å skifte til et selskapsnavn som er «åpent» i forhold til fag og bransjer. Navnet Quality Norway er lettere å uttale og markedsføre på dagens digitale plattformer samt å benytte utenfor Norges grenser. Navnet er nå også tydleig knyttet til vårt kundeløfte og våre visjoner.

Organisasjonens navn passet ikke lenger til den virksomheten vi driver. Derfor var det nå naturlig for oss å endre navn og grafisk profil. Vi har nå et navn som gjør at vi kan utvikle oss i dagens og ikke minst framtidens marked.