Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post
post

Historie

I en verden som stadig endrer seg, står heller ikke kunnskapen stille. Quality Norway har en stolt historie som strekker seg tilbake til 1995. Den gangen ble vi født som Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS), et samarbeid mellom KranTeknisk Forening (KTF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Begge foreningene ønsket å gi medlemmene sine en bedre opplevelse og styrke den daglige driften.

I årene som fulgte, vokste vi. Vi tok ansvar for sekretariatet til Norsk Eltavleforening og Brannfaglig Fellesorganisasjon. Vi utvidet horisonten vår og tok på oss nye oppgaver. Men i 2018 innså vi at navnet vårt ikke lenger passet til den virksomheten vi drev. Det var på tide å skape noe nytt.

Quality Norway ble født. Et navn som er åpent, inkluderende og lett å uttale. Et navn som reflekterer vårt kundeløfte og våre visjoner. Vi er ikke lenger begrenset til Norges grenser – vi er Quality Norway, og vi ser fremover.

Så her er vi nå, med en historie som er rik på samarbeid, vekst og endring. Vi feirer fortiden, men vi er også klare for fremtiden. Quality Norway – fordi kunnskap er ikke bare et ord, det er vår lidenskap.

  • 1995 (1. mai): Tekniske Foreningers Servicekontor ble etablert av KranTeknisk Forening (KTF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). NFV besto av en industrigruppe og en bygg-gruppe. I 2001 ble bygg-gruppen i NFV etablert som egen forening under navnet Norsk Forening for Eiendomsforvaltning. 50% av aksjene i NFV ble overdratt til den nye foreningen. Norsk Forening for Eiendomsforvaltning har senere byttet navn til Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF).
  • 1998: Norsk Sertifisering AS etablert som et heleid datterselskap av Quality Norway.
  • 2000: Quality Norway overtok sekretariatet for Norsk Eltavleforening (Tavleforeningen).
  • 2003: Startet foreningen Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) med Quality Norway som sekretariat.
  • 2018: overtok Quality Norway sekretariatet for foreningen LOGMA (Logistikk og materialadministrasjon)
  • 2018 (1. des): Tekniske Foreningers Servicekontor byttet navn til Quality Norway.