Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post

Om dette nettstedet

Dette nettstedet (www.qualitynorway.no) eies og drives av Quality Norway AS, Lysaker, Norge. Dersom du finner feil på dette nettstedet setter vi pris på om du informerer oss om det på kundeservice@qualitynorway.no. Bruk av dette nettstedet reguleres av de juridiske betingelsene og personvernpolicy som er beskrevet under.

Personvern

Quality Norways behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss. Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Alle ansatte i Quality Norway AS er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet. Personopplysningene gjelder også på vegne av foreningene.

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles hos Quality Norway kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som for eksempel navn, adresse, mobilnr, e-postadresse og hvilket selskap man jobber i
  • Opplysninger om gjennomførte kurs og konferanser, herunder tilgang til kursdokumentasjon fra hvert enkelt kurs

Gyldige behandlingsgrunnlag

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om. Vi innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva vi har oppgitt.
Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Quality Norway skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.
Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.
Quality Norway utleverer eller selger aldri personopplysninger (eksempelvis maillister) til eksterne selskaper uten persons samtykke.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med definerte sikkerhetsrutiner.

Rett til å kreve innsyn

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting

Dersom du mener at Quality Norway har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Quality Norway har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til Tone Kildahl, og kan kontaktes på følgende måter:

Epost: tone.kildahl@qualitynorway.no
Mobil: 992 30 011

Klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis oppdateringen ikke er vesentlig, kan vi gjøre slike endringer uten å publisere en særskilt melding om dette. Dersom endringene er betydelige og påvirker dine rettigheter eller måten vi behandler personopplysninger på, vil vi gi særskilt melding om dette på nettsiden vår. Se derfor på denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.


Informasjonskapsler (cookies)

For at vår nettside skal fungere optimalt, bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. Disse opplysningene er helt anonymisert og blir brukt for statistikk og analyse av nettsiden, samt annonsering.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på enheten din når du besøker siden vår. Disse registrerer IP-adresse og hvor lenge besøkende er på siden, hva de klikker på og hvilken enhet de bruker, samt gir oss en oversikt over hvor mange besøkende siden har. Ønsker du ikke lagring av informasjonskapsler kan du følge anvisningene her for å skru de av i netteleseren din: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Google

Data samles inn via tredjepart-informasjonskapsler fra Google Analytics og AdWords. Google registrerer din IP-adresse for å koble aktiviteter sammen i én økt, noe som gjør det lettere å forstå bruksmønster. IP-adressen blir anonymisert, slik at vi ikke har mulighet til å knytte aktivitetene til en spesifikk person. Vi bruker denne statistikken for å kunne tilby mer interessant innhold på nettsiden og for å stadig forbedre oss. AdWords samler inn data slik at vi kan målrette annonser mot de som har besøkt siden vår. Vi kan ikke spore dataene til enkeltpersoner.

Juridiske betingelser

Ved å få tilgang til og bruke www.qualitynorway.no samtykker du i følgende vilkår: 

Dette nettstedet, inkludert innhold, utvalg og ordning av innhold på hver enkelt side eller samling av sider, eies fullt og helt av Quality Norway AS. 

Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. 

Du har anledning til å lagre utdrag fra Quality Norways nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersiell bruk. 

Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra Quality Norways nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for Internett søketjenester. 

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Quality Norway AS. 

Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. 

Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar. 

Hverken Quality Norway eller noen av våre foreninger tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. 

Hverken Quality Norway eller våre foreninger er ansvarlig for innholdet på andre nettsted som ikke er under kontroll av Quality Norway og som har gitt tilgang til Quality Norways nettsteder eller som en kan få tilgang til fra vårt nettsted (hypertekst). 

Quality Norway og våre foreninger aksepterer intet erstatningsansvar for innholdet på slike nettsteder. 

Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.