Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Vedlikeholdsleder World Class Maintenance

Kategori: Kurs

Publisert: 26. april, 2022


Author name

Monica H. Grønli

Vedlikeholdsleder World Class Maintenance

Kategori: Kurs

Publisert: 26. April, 2022

Author name

Monica H. Grønli

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse!

Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende og fremtidsrettet vedlikeholdsorganisasjon?

Opplæringen for vedlikeholdsledere er utviklet av Norsk Forening for Vedlikehold for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Opplæringen bygger blant annet på NS EN 15628 Vedlikehold /Kvalifikasjonskrav for vedlikeholds-personell og kravspesifikasjon utarbeidet av EFNMS (European Federation of National Maintenance Society).

Kurset ga Lasse den teoretiske tyngden han manglet

-Etter at jeg tok kurset i vedlikeholdsledelse har jeg fått en helt annen teoretisk tyngde og bevissthet rundt faget mitt, sier vedlikeholdsleder i Isola AS, Lasse Stalsberg. Les hele artikkelen HER.

5 MODULER

Opplæringen er delt opp i 5 faglige moduler, hvorav en modul er besøk hos ledende nordisk/europeisk industri. Undervisningen vil skje gjennom forelesninger, gruppearbeid, workshop, plenumsdiskusjoner og selvstudium. Dokumentasjon fra kursene er omfattende og består av lærebok, internasjonale standarder, faglige artikler og notater.

KRAV TIL KOMPETANSE

Den europeiske standarden NS-EN 15628:2014 Vedlikehold Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell angir krav til kompetanse og nødvendig kunnskap, så vel som til grunnleggende kvalifikasjoner og kvalifikasjonsmål. Disse kravene anbefales brukt for å oppnå en bestemt kvalifikasjon, og for å sikre høyt kvalifisert personell i de forskjellige funksjonene og/eller stillingene innenfor vedlikehold.

NS-EN 15628:2014 angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold. Standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell.

Vedlikehold-som-gir-verdi

Vi gir deg kompetansen du trenger som vedlikeholdsleder

DU VIL FÅ KOMPETANSE I

• Definere og utvikle vedlikeholdsmål, strategier og policyer
• Definere og utvikle vedlikeholdsprosesser
• Utvikle fremtidens vedlikeholdsorganisasjon
• Sikre høy tilgjengelighet, pålitelighet, sikkerhet og god vedlikeholdstilpasning,
• Utvikle en god vedlikeholdsfunksjon og metoder for kontinuerlig forbedring
• Utarbeide og følge opp vedlikeholdsbudsjetter, vedlikeholdsgjennomføring, krevd funksjon og teknisk tilstand av bygg, anlegg og produksjonssystemer
• Utvikle kontrakter og følge opp leverandører

MÅL

Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, teknikker, analysemetoder, konsepter og angrepsområder for å oppnå kostnadseffektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Deltakerne vil etter endt kurs inneha en kompetanse som vil bli etterspurt i fremtiden.

Kurset vil være godt egnet for de som ønsker å gjøre en karriere innen fagområdet

MÅLGRUPPE

Kurset er beregnet for ledere og annet personell som har ansvar innen vedlikehold og drift i produksjons- og prosessindustri, energiselskaper, offentlig forvaltning og leverandører av vedlikeholdstjenester, samt forskningsmiljøer, universiteter og skoler. Kurset vil være godt egnet for de som ønsker å gjøre en karriere innen fagområdet.

SENTRALE TEMAER I KURSET

• World Class Maintenance
• Innføring i vedlikehold og driftssikkerhet
• Asset Maintenance Management
• Value Driven Maintenance
• Maintenance 4.0 / Smart Maintnance
• Sensorer og sensor management
• Vedlikeholdsstyring og styringsmodeller
• Vedlikeholdsledelse og vedlikeholdskonsepter
• Industri 4.0 og digitalisering
• Vedlikeholdsplanlegging og – gjennomføring
• Prediktivt vedlikehold og tilstandskontroll
• Indikatorer og benchmarking
• OEE og PLI (Profit Loss Indicator)
• Vedlikeholdsterminologi
• Vedlikeholdsorganisering
• Driftssikkerhet under design
• Pålitelighet
• Klassifisering og kritikalitet
• Optimalisering
• RCM
• LCC og LCP
• Systemanalyse og analytiske teknikker
• Sikkerhet og sårbarhet
• Reservedeler
• Aldring og restlevetid
• CMMS og integrerte styringssystemer
• Datafangst, -analyse og prediksjon
• RCA og Ischikawa
• 5S / 7S
• Produksjonsstyring
• Industrielle prosesser
• Lean
• Slitasje og årsaksanalyser
• Revisjonsstanser og Pit Stop
• Nye internasjonale standarder
• Industrimeldingen
• Factory of the future
• Society 5.0
• Maskinlæring
• Deep learning methods
• Analytic tools
• Veien videre – eksempler fra industri og myndigheter

Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen

EKSAMEN

Sertifiseringen baserer seg på eksamen og praktisk erfaring. Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen. For krav til kunnskap og kompetanse til sertifisering se norsksertifisering.no. Eksamen avlegges på 1 dag og blir arrangert 1 – 2 måneder etter avsluttet kurs.

SPØRSMÅL?

Har du spørsmål om kurset ta kontakt med Stene Kristiansen på stene.kristiansen@qualitynorway.no eller +47 922 92 883.

NORSK FORENING FOR VEDLIKEHOLD

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din