Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Kultur, team og ledelse i samspillsprosjekter – Trondheim

 – med mulighet for sertifisering som samspillsleder

Marstrand er Norges første og eneste aktør som sertifiserer Samspillsledere.

Alle kursene er selvstendige og uavhengige kurs. Kursene kan også tas enkeltvis og uten sertifisering.
Man mottar kursbevis etter hvert kurs og et sertifiseringsbevis etter bestått eksamen.

Vi hjelper deg å sikre at dine samspillprosjekter lykkes hver gang!

Kurset inngår i kursrekken for å bli sertifisert samspillsleder.

Meld deg på alle 3 moduler – klikk her

Du velger dato og med og uten eksamen i neste steg.
Ønsker du kun å melde deg på dette kurset, trykk på grønn «Meld deg på» knapp.

 • 06.03.2024
 • 09.00-15.30
 • Quality Hotel Augustin
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 06.03.2024
 • 09.00-15.30
 • Quality Hotel Augustin

Meld deg på alle 3 moduler – klikk her

Du velger dato og med og uten eksamen i neste steg.

Ønsker du kun å melde deg på dette kurset, trykk på grønn «Meld deg på» knapp. 

Nå tilbyr Quality Norway sammen med Marstrand, Lasse Simonsen og Arne Scott kurs som gir deg mulighet for sertifisering som Samspillsleder. Kursprogrammet består av 3 moduler. Sertifiseringsløpet tydeliggjør hvordan man kan lykkes med samspill som gjennomføringsmodell basert på kunnskap og forståelse.

Kursmoduler

1 Samspill som gjennomføringsmodell
5. mars 2024 (Trondheim sentrum)
7. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
12. november 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)

2 Kultur, team og ledelse i samspillsprosjekter
6. mars 2024 (Trondheim sentrum)
8. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
13. november 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)

3 Samspillkontrakter
5. og 6. desember 2023 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
3. og 4 april 2023 (Trondheim sentrum)
29. og 30. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
4. og 5. desember 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)

Kursene kan tas enkeltvis eller som en pakkeløsning med alle tre både med og uten eksamen/sertifisering.
De som har gjennomført kurset «Samspillskontrakter» i løpet av 2022 og 2023, trenger kun kurs 1 og kurs 2 for å ta eksamen.

 

Om samspill

Samspill som gjennomføringsmodell kan gi optimaliserte løsninger, bedre kontroll, økt verdi og godt
samarbeid – forutsatt at man tar ut potensialet. Når man designer en gjennomføringsmodell for
samspill, kreves det en helhetlig forståelse for alle dimensjonene av samspill – det er ikke tilstrekkelig
med kontraktforståelse. Videre, det holder ikke å designe en god modell, den må settes ut i live i
prosjektet.

Samspill er en høyaktuell gjennomføringsmodell der alle jobber mot et felles mål og arbeidet gjennomføres
av en integrert organisasjon. Partene gjennomfører prosjektet basert på en kommersiell modell
med deling av gevinst og risiko. Kritiske suksessfaktorer er tillit, et velfungerende team og en god
samarbeidskultur

Målgruppe

• Oppdragsgivere og leverandører
• Ledere
• Prosjektledere
• Prosjekteiere
• Byggeledere
• Prosjekteringsledere
• Prosjektstøtteressurser
• Prosjektressurser
• Innkjøpere
• Kontraktledere
• HR-personell
• Organisasjonsutviklere
• Jurister

Kursprogram

Grunnleggende faktorer for å lykkes med samspillsprosjekter er:
• Design av modell for samspillsprosjektet
• Design av kontrakt som passer til valgt modell
• Velge og sette sammen riktig team
• Utvikling av team og samhandlingskultur
• Tydelig organisering, prosjektledelse og prosjekteierstyring som er tilpasset samspillprosjektet
• En god prosjektutviklingsfase som leder frem til et optimalt prosjekt og enighet om målpris
Marstrand har utviklet et kursprogram i samarbeid med Lasse, Arne og Quality Norway i samspillprosjekter
bestående av klasseromskurs og workshops for å imøtekomme et økende kompetansebehov i markedet.
Vi gjør dette med et mål om å styrke bransjens evne til å lykkes med sine prosjekter, det være seg
byggherrer, entreprenører, rådgivere eller leverandører. Ved gjennomføring av alle modulene i kursprogrammet kvalifiserer du til å bli «Sertifisert samspillsleder» sammen med dokumentasjon på basiskompetanse i prosjektledelse og en avsluttende eksamen.

Eksamen og sertifisering

For å kvalifisere deg til «Sertifisert samspillsleder» må du i tillegg til å ha gjennomført 3 kursmoduler,
dokumentere prosjektkompetanse, og bestå eksamen. Du må ha følgende forhåndskunnskaper for å sertifisere deg:

Basiskunnskaper i prosjektledelse
• Volum tilsvarende 3 kursdager, f.eks. PRINCE2 eller tilsvarende
• Dokumentasjon med kursbevis
• Lang erfaring med prosjektvirksomhet kan kompensere for manglende kurs

Minimum tre års erfaring med prosjektvirksomhet
• Dokumentasjon med CV

Gjennomført alle deler i kursprogrammet
• Dokumentasjon med kursbevis

De som har gjennomført kurset «Samspillskontrakter» i løpet av 2022 og 2023, trenger kun kursmodul 1 og kursmodul 2 for å ta eksamen.
Vilde M. L. Edvardsen er kontaktperson for spørsmål vedrørende sertifisering og treffes på vilde.edvardsen@marstrand.no eller telefon 920 78 079.

Eksamen:
Eksamen vil gjennomføres som en hjemmeeksamen og forventet arbeidsomfang er ca. 2 dager. Innlevering skjer i form av en rapport som sendes til Marstrand v/ kurskoordinator Vilde Edvardsen for sensur og rapportens innholdsdel skal være på maksimalt 1000 ord. Deltaker definerer selv en oppgave eller problemstilling som godkjennes av kurskoordinator i forkant. Oppgaven skal være innenfor ett eller flere av fagområdene som sertifiseringen omfatter. Den kan enten være en faglig dybdestudie innenfor valgt tema eller en praktisk oppgave relatert til egen virksomhet eller prosjekt (en praktisk oppgave kan for eksempel være å dokumentere/evaluere erfaringer med å bruke eller implementere prosesser eller teknikker som man har lært om i programmet). Det er dermed opp til en selv når man ønsker å ta eksamen, men det anbefales å gjøre det like etter man har tatt alle kursmodulene. Oppgaven vil vurderes til bestått/ikke bestått av sensor i Marstrand. I vurderingen vil det legges vekt på at deltaker viser en modenhet for faget sertifiseringen dekker, samt hva samspillsledelse innebærer.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Marstrand og Norges bygg- og eiendomsforening.

Sertifisert samspillsleder – brosjyre

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hege R. Ousland

Manager team og ledelse, Marstrand

Hege har lang erfaring som leder og fagansvarlig fra ulike bransjer. Hun har jobbet i alt fra bransjeorganisasjoner, til kommersielle utviklingsprosjekter og børsnoterte selskap, hvor ansvarsområdene har favnet utvikling og implementering av strategi for konsept, merkevarer og prosjekt med erfaring fra hele verdikjeden.

Hege har en evne til å jobbe med detaljene samtidig som overordnet strategi. Hun trives med å være en pådriver, og har en styrke i å jobbe på tvers av fagområder og ivareta involverte parter og kommunikasjon.

Hege har en Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen strategi, endringsledelse og organisasjonsutvikling samt markedsøkonomi.

Er PRINCE2 sertifisert og har et Diploma i Project Management fra Skema Business School.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Geir Rune Sandnes

Director HR, Marstrand

Geir har over 30 års erfaring fra Forsvaret med ledelse, operativ planlegging, virksomhetsutvikling, beredskapsplanlegging og HRM som hovedområder. I 2020 avsluttet han denne karrieren og gikk over i det private som HR-leder i Veidekke.
Hans lederutdanning og -erfaring har sitt utgangspunkt i Forsvaret, hvor han har trent opp sitt lederskap og utviklet sin ledelsesfilosofi.
Geir har gjennomført oppdrag i internasjonale operasjoner for både FN og NATO, blant annet erfaringer fra hovedkvarteret til NATO i Kosovo og FN-hovedkvarteret i Midtøsten i Israel, hvor han har vært rådgiver på ledernivå for sjef KFOR (Kosovo) og sjef UNTSO (Midtøsten). Dette har gitt ham innsikt i plan- og beslutningsprosesser på internasjonalt militært og politisk strategisk nivå.
Geir har utdannelse fra Krigsskolen, en bachelor i organisasjon og ledelse fra universitetet i Tromsø, organisasjonspsykologi fra universitetet i Bergen og en Master fra Forsvarets høgskole.

Dato og tid

 • 06.03.2024 09:0015:30

Program

Registrering fra kl 08.30

Hvordan arbeide med team og samarbeidskultur i prosjekt?

 • Prosjektprosessen, team og leveranser
 • Relasjonelle og strukturelle dimensjoner

Et høyt presterende team kjennetegnes ved god:

 • Motivasjon og forståelse for oppgaven
 • Ledelse og styring
 • Kommunikasjon
 • Samhandling
 • Arbeidsprosess

Anskaffelsesprosess med teamevaluering

 • Valg av teamevaluering
 • Tildelingskriterier
 • Forutberegnelighet, likebehandling og
  dokumentasjon i anskaffelsen
 • Faglig kompetanse – CV og intervju
 • Teamintervjuer og caseløsning
 • Bruk av arbeidspsykologiske tester
 • Forberedelser av evalueringsteamet

Utvikle team og kultur som del av prosjektets gjennomføringsmodell

 • Oppstartsprosess
 • Felles mål, individuelle mål
 • Skape tillit
 •   Tilrettelegging for god kommunikasjon
 • Rolleforståelse
 • Samarbeidsprinsipper
 • Konfliktløsning
 • Tilrettelegging for læring og endring

Måling, oppfølging og vedlikehold av team og samarbeidskultur

Det blir lagt opp til lunsj og pauser underveis.

Kurs

Hotell
Hotellrom må bookes av deltakerne selv. Vi har holdt av et antall hotellrom på kursstedet, som kan bookes her:
Vi har reservert rom fra 04.-06. mars 2024 og dette er standard enkeltrom inneholdende en enkeltseng, smart-TV med casting og skrivebord.
Pris kr 1.690,- per natt.
Frokost er inkludert i prisen

Rommene holdes frem til 20.02.2024

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Konferanse

Radisson Blu Hotel Plaza Oslo m/livestreaming

03.09.2024

Samspillkonferansen 2024 – Oslo

Arrangør

association