Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post
post

E-læring

E-læring er den enkleste måten å holde seg faglig oppdatert på – fleksibelt, rimelig og effektivt!

Hos Quality Norway kan du gjennomføre våre e-læringskurs når du ønsker både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Prisen for e-læringskurs dekker lisens i 1 (ett år). Hvis kurset ikke er påbegynt og avsluttet innen 1 år, må kurset kjøpes på nytt. 

Sjekk allerede i dag hva du du kan bli enda bedre på det du er god på!

Se oversikt over e-læringskurs HER.


Lær mer om ett av våre e-læringskurs - Prosjektskolen!

Bli en fremtidsrettet prosjektleder med fullstendig oversikt!

I Prosjektskolen vil du lære om oppskriften på gode prosjekter, og hvordan du definerer prosjektmål og gevinster, organiserer prosjektet, lager en prosjektplan, følger opp prosjektet i gjennomføringsfasen, overfører leveransene til bruker eller kunde for gevinstrealisering, og avslutter prosjektet.

Kurset består av fem kjernemoduler og tilbys på norsk, engelsk og spansk.

Når du er ferdig med alle kjernekursene kan du ta sertifiseringstesten. Når du har bestått denne får du «Prosjektsertifikatet» som er et bevis på at du kan innta en nøkkelrolle i ethvert prosjekt.

Prosjektskolen benyttes av over hundre norske og internasjonale virksomheter. Spør oss gjerne om referanser!

PÅMELDING

De fem kjernemodulene er:

 • Modul 1: Prosjektledelse – oversikt og innsikt
  I denne modulen vil du lære om de mest sentrale begrepene i prosjektledelse og hvorfor prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt nødvendige for å kunne lykkes med prosjekter.
 • Modul 2: Prosjektplanlegging
  Planlegging er viktig i alle prosjekter, og en god og robust prosjektplan er grunnlaget for effektiv utførelse og oppfølging av arbeidet i gjennomføringsfasen.
 • Modul 3: Prosjektgjennomføring
  Overvåke og kontrollere, fremdriftsoppfølging, avvik, usikkerhet og endringer. Kommunikasjon og rapportering
 • Modul 4: Prosjektorganisering
  Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.
 • Modul 5: Prosjektmodellen
  Prosjektledelsesprosesser, fra business case til gevinstrealisering. Prosesser, maler, eksempler og sjekklister.

I Prosjektskolen får du tilgang til 5 videobaserte e-læringskurs, sertifiseringstest og nedlastbare prosjektverktøy. Innholdet er en praktisk oversettelse av PRINCE2® og PMBOK® fra PMI til bruk i dine prosjekter.

Pris kr. 12.900,- 
Dersom dere ønsker å melde på flere så ta kontakt for pristilbud. Kr 12.900,- er standard pris for 1 påmelding.

Når vi har mottatt bestillingen tar vi kontakt for å hjelpe dere i gang.

Læringsprinsipper
Prosjektskolen er basert på "mikrolæringsprinsipper". Hypotesen er at man lærer best når man holder oppmerksomheten mot ett læringsmål i maksimalt 10-15 minutter, og at man lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og spørsmål. Prosjektskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål og korte og kompakte leksjoner med video, støttetekst, spørsmål og booster quiz.