post
Se også

Nettkurs

Quality Norway tilbyr nettbaserte fagfokuserte kurs på vegne av våre eierforeninger og samarbeidsforeninger både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Kursene gjennomføres på bestemte datoer. Gjennomføres på nett med en meget god videoløsning (Zoom), som gjør det mulig å gjenskape dynamikken som man normalt har på et klasseromskurs. Vi bruker alltid passord, og man kan delta uten å laste ned Zoom programvaren på din PC/Mac.

Vi arrangerer både fysiske og digitale kurs. På enkelte store kurs vil det bli mulighet for både fysisk og digital tilstedeværelse. På disse kursene vil det bli direktestrømming (live streaming) via Youtube.

Det vil være gruppearbeid, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Kursholder sender ut informasjon om pålogging to dager før kursstart.

Våre kurs fokuserer på ulike faglige behov og det stilles høye krav til vårt arbeid. Kursene utvikles, evalueres og oppdateres av kurskomitéer med tung faglig kompetanse og med et bredt tverrfaglig samarbeide.

Se oversikt over nettkurs HER.


Lær mer om ett av våre mest populære nettkurs – Koordinatorskolen!

Koordinatorskolen blir raskt utsolgt – vi anbefaler å melde deg på så raskt som mulig!

Koordinatorskolen september 2020

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. 

PROGRAM*
Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut fredag 28. august med svarfrist onsdag 2. september. 

ONSDAG 9. SEPTEMBER KL. 08.30-16.00

  • Innledning og praktiske opplysninger
  • Lovverk og kontraktuelle forhold
  • Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
  • Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll


TORSDAG 10. SEPTEMBER KL. 08.30-16.00

  • Koordinator og koordinering
  • Risiko og risikoforståelse


HJEMMEOPPGAVE
Obligatorisk hjemmeoppgave. Frist for innlevering mandag 21. september.

ONSDAG 23. SEPTEMBER kl. 09.30-11.30

Oppsummering og gjennomgang av hjemmeoppgaven 

*Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis

Les mer om kurset HER.