Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post
post

Regelverkssamling

Er du utstyrsbruker, -eier eller -leverandør? Da trenger du regelverkssamlingen fra KranTeknisk Forening.

Samlingen blir regelmessig oppdatert etter hvert som det blir gjort endringer i forskriftene.
Versjon nr. 13 oppdatert i februar 2022 foreligger nå.

Denne boken er det nå mulig å få kjøpt. Prisen pr. eksemplar er satt til kr 350,- for KTF sine medlemmer og kr 450,- for de som ikke er medlem av foreningen. Merverdiavgift (Mva) kommer i tillegg.

Pris medlemmer kr 350,- + porto
Bestill på e-post: post@ktf.no

Pris ikke-medlemmer kr 450,- + porto. Kan kjøpes i vår nettbutikk: KJØP HER

Bakgrunn

Etter at nye arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1. januar 2013, har Kranteknisk Forening utarbeidet en ny bok med regelverkssamling som er tilpasset for opplæring og kontroll av arbeidsutstyr.

Etter en høring høsten 2013 er det gjort endringer i alle de seks arbeidsmiljøforskriftene. Dette er nå innarbeidet i regelverkssamlingen. I tillegg blir samlingen regelmessig oppdatert etter hvert som det blir gjort endringer i forskriftene.

Her kan du bestille løftetabeller.

kranteknisk-Forening