Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post
Se også

Jobber du i kommune eller fylkeskommune?

Da har vi kursene for deg! Våre mest ettertraktete kurs for deg som jobber i offentlig etat er innen bygg, anlegg og eiendom.

Se oversikt over alle kursene innen bygg, eiendom og anlegg HER.

Quality Norway er teknisk arrangør for en rekke foreninger, og tilbyr kurs og konferanser innen en rekke fagområder.

95 % av alle deltakere anbefaler våre arrangementer videre til kolleger.

Vi har kurs og konferanser innen følgende fagområder

  • Kran og løft (offshore og landbasert)
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Vedlikehold industri (offshore og landbasert)
  • Brann
  • Elektrotavler
  • Jus (standarder, lover, forskrifter og kontrakter)
  • Prosjekt, ledelse

Her er en oversikt over noen av våre kurs

Temakurs: Byggherreforskriften - utvalgte temaer

Temakurs: Håndtering av fukt- og vannskader - grunnkurs

Temakurs: Håndtering av fukt- og vannskader - videregående kurs

Temakurs: Innføring i tilstandsanalyse på bygg etter NS 3424

Temakurs: Oppbygging av vedlikeholds- og utviklingsplan NS 3424

Dagskurs: Ombygging i praksis: Utfordringer i lovverket, teknikk og gjennomføring

Dagskurs: Rehabilitering av eldre murfasader

Dagskurs: Utvikling av bevaringsverdige bygg

2-dagers kurs: Offentlige anskaffelser - varer, tjenester og entrepriser

2-dagers kurs: Totalentreprisekontrakter NS 8407

2-dagers kurs: NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

3-dagers kurs: Plan- og bygningsloven og forskriftene

2-dagers kurs: Uavhengig kontroll etter Plan- og bygningsloven

2-dagers kurs: TEK17 - byggteknisk forskrift

Få bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norsk bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

norgesbygg-eiendom