post
Se også

Konferanse

Quality Norway arrangerer flere store konferanser om året på vegne av våre eierforeninger og samarbeidsforeninger.

På våre konferanser møter du anerkjente og faglig sterke forelesere. I tillegg er det også en god møteplass for nettverksbygging og økt kompetanse.

Våre konferanser er med fysisk tilstedeværelse, men enkelte konferanser vil vi i tillegg kjøre direktestrømming (live streaming) via Youtube, slik at man kan være med både fysisk og digitalt.


Lær mer om en av våre konferanser:

Kran- og løftekonferansen 2020 – Vi vil ha deg med på årets begivenhet!

Vi arbeider med å etablere en ny konferanse for det norske landbaserte kran- og løftmiljøet.
I den forbindelse ønsker vi å invitere deg/ditt firma som foredragsholder, og/eller utstiller og senere deltaker på arrangementet som vil være på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten, 20. – 21. oktober 2020.

Vi tar gjerne imot dine forslag!

Aktuelle temaer vil være digitalisering, nye trender og ny teknologi (eksempel grønt skifte, elkraner og tilsvarende), HMS (praktiske erfaringer), lære av andre/erfaringsutveksling, myndighetskrav og opplæring. Se forøvrig målsetting for konferansen.

Foredragsholdere og utstillere (to personer) vil få gratis deltagelse på konferansen (dekker kost og losji selv).

Ønsker du å delta med et aktuelt foredrag og/eller som utstiller?

Kontakt Quality Norway v/Stene Kristiansen, Tlf. 922 92 883 E-mail: stene.kristiansen@qualitynorway.no

Målsettingen for konferansen

  • Etablere et årlig treffsted for bransjen, hvor kompetanse- og erfaringsdeling er i fokus
  • Gi informasjon om endringer og oppdateringer av aktuelt regelverket og forskrifter
  • Presentere ny teknologi, nye produkter og løsninger samt fortelle om trender
  • Innlegg fra bransjeaktører som gir nytteverdi og kunnskap, eksempelvis: innkjøp og anskaffelser, vedlikehold, oppgraderinger o.l.
  • Formidle erfaringer og muligheter ved gjennomgang av hendelser 
  • Tilrettelegge for nettverksbygging, være et sted for å knytte nye kontakter og vedlikeholde eksisterende og opplæringsvirksomheter til å delta

Målgruppe

Vi inviterer alle bransjeaktører, dvs. produsenter, importører/forhandlere, utleiere, utstyrseiere, kranførere, riggere/anhukere, myndighetene, sertifiseringsorganene, sakkyndige virksomheter