Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post
post

Kurs i Sakkyndig virksomhet

Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres.

Vi har 6 kurs innen Sakkyndig Virksomhet som blir gjennomført flere ganger i året i samarbeid med KranTeknisk Forening.
Se oversikt over alle kurs HER.

Oversikt over alle 6 kursene

  1. Oppdatering av faglig ledelse (2 dagers kurs)
  2. Regelverks oppdatering for sakkyndig virksomhet (3-timers temakurs)
  3. Sakkyndig virksomhet, roller og konsekvenser – hva betyr, og hvilke konsekvenser har vår signatur? (3-timers temakurs)
  4. Maskinsikkerhet og kranstandarder – kran- og maskingrupper og levetidsvurdering (3-timers temakurs)
  5. Sonebegrensning, tandemkjøring og frakt av flytende metall – hva sier de harmoniserte kranstandarder? (3-timers temakurs)
  6. Bransjens akilleshæl – kranbane- og wireproblematikk – kranulykker, hvordan de endrer vår holdning og praksis? (3-timers temakurs)

Hvorfor skal og må du delta på dette?

Fordi det er et krav at sakkyndig virksomhet har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Dette opplegget er spesiallaget for å gi det nødvendige kompetanseløftet som kreves.

Faglig ledere og kontrollører er pålagt å holde sin kompetanse oppdatert både når det gjelder aktuelt regelverk og den tekniske kompetanse som forventes i forhold til dagens mer og mer avanserte utstyr. Siden både regelverket og den teknologiske utviklingen endrer seg så fort som den gjør nå, har KTF utviklet denne oppdateringen som består av 6 frittstående kurs for å hjelpe de sakkyndige til å gjøre en mer etterrettelig og enhetlig kontroll. Kursene gir også svært nyttig informasjon til kraneiere

• Kursene i årlig oppdatering for Sakkyndig Virksomhet vil berøre svært mange interessante temaer på en ny og illustrativ måte.
• Kursene er utviklet over tid med bakgrunn av kursholdernes lange og brede erfaring innenfor konstruksjon av kraner, kontroll og vedlikehold av kraner, uhell med kraner hvor det har vært svært mange dødsulykker,  samt som forelesere gjennom mange år på en rekke kurs i regi av KTF, spesielt kontrollørkurs.
• Kursene som inngår i årlig oppdatering av sakkyndig virksomhet må sees på som en erfaringsbasert vinkling på ulike temaer og problemstillinger.

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Kranteknisk forening!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her.