Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post
post

Konferanse: KontrollørCamp

Her blir det faglig påfyll, oppdatering på regelverket og god mulighet til å bygge nettverk med andre kontrollører!

Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet?  Da bør du få med deg KontrollørCamp!  Her blir det faglig påfyll, oppdatering på regelverket og god mulighet til å bygge nettverk med andre kontrollører.

KontrollørCamp gjennomføres 1 gang i året og er en 1-dags konferanse.
Se oversikt over alle konferanser innen kran og løft HER. Her finner du også oversikt over KontrollørCamp når denne er klar for påmelding.

Som kjent er det krav til at sakkyndige virksomheter vedlikeholder sin kompetanse. Dette gjelder både kontrollører og faglig ledelse. Hvordan dette gjøres og hvor ofte er ikke bestemt av noe regelverk, men Samordningsrådets tilleggskriterier beskriver det slik:

Opplæring og oppdatering
Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres.

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Kranteknisk forening!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her.